Блог » Проекти

Публикации в ПРОЕКТИ

Един ден в професията

Проектът „Един ден в професията“ цели да ориентира учениците от горните гимназиални класове по отношение на бъдещото им професионално развитие.