Блог » Средно Образование

Средно образование в чужбина

През последните 10 – 15 години, броят на българските семействата, които инвестират в образованието на децата си в елитни пансионни училища извън България, непрекъснато нараства.

Причината? Вероятно родителите са убедени, че тази инвестиция си струва!

Ето някои от предимствата на пансионното образование в чужбина:
• Децата получават не само академични знания, но развиват и своите артистични или спортни таланти чрез участия в клубове по интереси, спортни отбори и т.н.
• Животът в пансионното училище осигурява безопасна и стимулираща среда за изграждане на качества на характера като самостоятелност, креативност, дисциплина, отговорност.
• Със своята отличната академична подготовка и силната мотивация, възпитаниците на елитните пансионни училища са предпочитани кандидати за топ университети в цял свят.
• Наред с образователната програма, децата имат възможност да работят по интересни проекти и да участват в обменни програми с пансионни училища в различни държави.
• Контактът с връстници от цял свят обогатява мирогледа на учениците и спомага за създаването на приятелства за цял живот.

Кое е най-подходящото пансионно училище за моето дете? Това е често задаван въпрос, който обаче няма еднозначен отговор. Безспорно, като консултанти, нашата цел е да намерим училището, в което вашето дете ще развива интелектуалния си потенциал, талантите си, но преди всичко ще се чувства спокойно и щастливо. За да ви помогнем в избора, вие, родителите, ще трябва да споделите с нас колкото може повече информация за вашето дете, разбира се при пълна конфиденциалност.

Ето някои от въпросите, на които родителите трябва да (си) отговорят, за да улеснят избора на подходящо пансионно училище:
• Кои са силните и слабите страни на вашето дете?
• Има ли някакви специални дарби и таланти, които желаете да развие?
• С какво обича да се занимава в свободното си време? Има ли хобита или специални интереси?
• С кои свои постижения се гордее?
• Желае ли да учи в чужбина и достатъчно самостоятелно ли е детето, за да живее далеч от семейството?
• В какъв тип среда ще се чувства най-добре – в малко или в голямо училище?
• Какви са целите на образованието му в пансионно училище и в каква насока искате да се развива след завършване на гимназиалния курс?

Ако желаете да научите повече за възможностите вашето дете да учи в подходящо за него/нея пансионно училище, поискайте индивидуална среща с нашите опитни консултанти.

Моля, попълнете формуляра за безплатна консултация по-долу:


Добави нов коментар