Държави

Курсове в Ирландия

английски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс