Езици

Курсове по английски език

Англия
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
специализиран курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
специализиран курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
16+ години
изпитна подготовка, интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
специализиран курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
специализиран курс
специализиран курс
ваканционен курс, семейна ваканция
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка
изпитна подготовка, интензивен курс
Германия
6-12 години
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
Белгия
6-12 години
ваканционен курс
12-17 години
общоразговорен курс
16+ години
общоразговорен курс
Ирландия
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
САЩ
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Австралия
16+ години
интензивен курс
Австрия
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
Канада
12-17 години
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
ваканционен курс
Италия
12-17 години
ваканционен курс
Малта
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
16+ години
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
Шотландия
12-17 години
специализиран курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
16+ години
общоразговорен курс
Испания
12-17 години
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс, ваканционен курс
Швейцария
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ЮАР
16+ години
общоразговорен курс
Нова Зеландия
16+ години
общоразговорен курс
Кипър
6-12 години
ваканционен курс
12-17 години
ваканционен курс
Португалия
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
Чехия
6-12 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище