Специализации

Курсове със специализация "общоразговорен курс"

Англия
английски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс
12-17 години
общоразговорен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Германия
английски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
немски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, общоразговорен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Белгия
английски
12-17 години
общоразговорен курс
16+ години
общоразговорен курс
немски
6-12 години
общоразговорен курс
Ирландия
английски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
САЩ
английски
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Австрия
немски
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
Канада
английски
16+ години
общоразговорен курс
Франция
френски
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
Италия
италиански
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Малта
английски
12-17 години
общоразговорен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Шотландия
английски
16+ години
общоразговорен курс
Испания
английски
16+ години
общоразговорен курс, ваканционен курс
испански
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Швейцария
френски
16+ години
общоразговорен курс
ЮАР
английски
16+ години
общоразговорен курс
Япония
японски
16+ години
общоразговорен курс
Нова Зеландия
английски
16+ години
общоразговорен курс
Русия
руски
16+ години
общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс
Португалия
английски
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище