Специализации

Курсове със специализация "специализиран курс"

Англия
английски
12-17 години
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
специализиран курс, ваканционен курс
специализиран курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс
16+ години
изпитна подготовка, интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
специализиран курс, език + спорт/изкуство
специализиран курс
специализиран курс
Германия
немски
16+ години
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс, ваканционен курс
Австрия
немски
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс
Шотландия
английски
12-17 години
специализиран курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство