Специализации

Курсове със специализация "ваканционен курс"

Англия
английски
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
специализиран курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
16+ години
ваканционен курс
ваканционен курс, семейна ваканция
Германия
английски
6-12 години
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
ваканционен курс
12-17 години
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
ваканционен курс
16+ години
ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, специализиран курс, ваканционен курс
Белгия
английски
6-12 години
ваканционен курс
немски
12-17 години
ваканционен курс
френски
6-12 години
ваканционен курс
холандски
6-12 години
ваканционен курс
12-17 години
интензивен курс, ваканционен курс
Ирландия
английски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
САЩ
английски
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс
Австрия
английски
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
Канада
английски
12-17 години
ваканционен курс
16+ години
ваканционен курс
Франция
френски
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс, ваканционен курс
Италия
английски
12-17 години
ваканционен курс
италиански
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
Малта
английски
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
16+ години
ваканционен курс
ваканционен курс
Шотландия
английски
12-17 години
специализиран курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
Испания
английски
12-17 години
ваканционен курс
16+ години
общоразговорен курс, ваканционен курс
испански
12-17 години
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
16+ години
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
Швейцария
английски
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
6-12 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
френски
6-12 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
Кипър
английски
6-12 години
ваканционен курс
12-17 години
ваканционен курс
Португалия
английски
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
Чехия
английски
6-12 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище