Специализации

Курсове със специализация "език + спорт/изкуство"

Англия
английски
12-17 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
общоразговорен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
16+ години
специализиран курс, език + спорт/изкуство
Германия
английски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
немски
6-12 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
Шотландия
английски
12-17 години
специализиран курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
Швейцария
френски
6-12 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
12-17 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
Чехия
английски
6-12 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
12-17 години
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище