Специализации

Курсове със специализация "интензивен курс"

Англия
английски
6-12 години
интензивен курс
12-17 години
интензивен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, в пансионно училище
16+ години
изпитна подготовка, интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
изпитна подготовка, интензивен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс
Германия
немски
6-12 години
интензивен курс
интензивен курс, ваканционен курс
12-17 години
интензивен курс
интензивен курс
интензивен курс, ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
интензивен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
интензивен курс
интензивен курс, есенни предложения
16+ години
интензивен курс
интензивен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, специализиран курс, ваканционен курс
интензивен курс
интензивен курс
Белгия
немски
16+ години
интензивен курс
френски
16+ години
интензивен курс
холандски
12-17 години
интензивен курс, ваканционен курс
Ирландия
английски
12-17 години
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
САЩ
английски
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс
Австралия
английски
16+ години
интензивен курс
Австрия
немски
12-17 години
интензивен курс, ваканционен курс
16+ години
интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
Русия
руски
16+ години
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс