Възрастови групи

Курсове за възрастова група 6-12 години

Англия
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
Германия
английски
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
немски
интензивен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
ваканционен курс
Белгия
английски
ваканционен курс
немски
общоразговорен курс
френски
ваканционен курс
холандски
ваканционен курс
Ирландия
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
Австрия
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
Франция
френски
ваканционен курс, в пансионно училище
Малта
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
Швейцария
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
френски
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
Кипър
английски
ваканционен курс
Чехия
английски
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище