Възрастови групи

Курсове за възрастова група 12-17 години

Англия
английски
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
специализиран курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
специализиран курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
Германия
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
ваканционен курс
интензивен курс
интензивен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
интензивен курс
интензивен курс, есенни предложения
ваканционен курс
Белгия
английски
общоразговорен курс
немски
ваканционен курс
френски
холандски
интензивен курс, ваканционен курс
Ирландия
английски
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
САЩ
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс
Австрия
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
Канада
английски
ваканционен курс
Франция
френски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
Италия
английски
ваканционен курс
италиански
ваканционен курс
ваканционен курс
Малта
английски
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
Шотландия
английски
специализиран курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
Испания
английски
ваканционен курс
испански
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
Швейцария
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
френски
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
Кипър
английски
ваканционен курс
Португалия
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
Чехия
английски
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище