Възрастови групи

Курсове за възрастова група 16+ години

Англия
английски
изпитна подготовка, интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
специализиран курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
специализиран курс
специализиран курс
ваканционен курс, семейна ваканция
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка
изпитна подготовка, интензивен курс
Германия
немски
общоразговорен курс
интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс, ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
изпитна подготовка
интензивен курс
Белгия
английски
общоразговорен курс
немски
интензивен курс
френски
интензивен курс
Ирландия
английски
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
САЩ
английски
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Австралия
английски
интензивен курс
Австрия
немски
интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
Канада
английски
общоразговорен курс
ваканционен курс
Франция
френски
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
семейна ваканция
Италия
италиански
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Малта
английски
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
Шотландия
английски
общоразговорен курс
Испания
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс
испански
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка
общоразговорен курс
Швейцария
френски
общоразговорен курс
ЮАР
английски
общоразговорен курс
Япония
японски
общоразговорен курс
Нова Зеландия
английски
общоразговорен курс
Русия
руски
общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс