Възрастови групи

Курсове за възрастова група

Англия
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
специализиран курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
специализиран курс, в пансионно училище
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
изпитна подготовка, интензивен курс, специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс
специализиран курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
специализиран курс
специализиран курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка
изпитна подготовка, интензивен курс
Германия
английски
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
интензивен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс
интензивен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, език + спорт/изкуство
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс
интензивен курс
интензивен курс, есенни предложения
ваканционен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
специализиран курс
интензивен курс, специализиран курс, ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
интензивен курс
изпитна подготовка
интензивен курс
Белгия
английски
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
немски
общоразговорен курс
ваканционен курс
интензивен курс
френски
ваканционен курс
интензивен курс
холандски
ваканционен курс
интензивен курс, ваканционен курс
Ирландия
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка, общоразговорен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
САЩ
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Австралия
английски
интензивен курс
Австрия
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
интензивен курс, ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
интензивен курс, общоразговорен курс, специализиран курс
интензивен курс, общоразговорен курс, ваканционен курс
Канада
английски
ваканционен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
Франция
френски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
семейна ваканция
Италия
английски
ваканционен курс
италиански
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
Малта
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
Шотландия
английски
специализиран курс, ваканционен курс, език + спорт/изкуство
общоразговорен курс
Испания
английски
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
испански
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
ваканционен курс
общоразговорен курс, ваканционен курс
общоразговорен курс
общоразговорен курс
изпитна подготовка
общоразговорен курс
Швейцария
английски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
немски
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
френски
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс
ваканционен курс, в пансионно училище
ваканционен курс, в пансионно училище
общоразговорен курс
ЮАР
английски
общоразговорен курс
Япония
японски
общоразговорен курс
Нова Зеландия
английски
общоразговорен курс
Русия
руски
общоразговорен курс
изпитна подготовка, интензивен курс, общоразговорен курс
Кипър
английски
ваканционен курс
ваканционен курс
Португалия
английски
общоразговорен курс, ваканционен курс, в пансионно училище
Чехия
английски
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училище
ваканционен курс, език + спорт/изкуство, в пансионно училищеERROR MESSAGES
PHP
NOTICE
Undefined index: universiteti-programi in file /home/edlanta/www/www/application/resources/output_handlers.res.php on line 1309
NOTICE
Undefined index: universiteti-programi in file /home/edlanta/www/www/application/resources/output_handlers.res.php on line 1311