A-level

A-level e академична програма за ученици на възраст 16-18 години, която се изучава в последните 2 години от средното образование в Англия.

Advanced level (A-level)

A-level, съкратено от Advanced level, e академична програма за ученици на възраст 16-18 години, която се изучава в последните 2 години (т. нар. Sixth Form) от образованието в средно училище или колеж във Великобритания. В края на 2-годишното обучение се полагат изпити, резултатите от които са валидни за кандидатстване за бакалавърска програма в университет.
Последните промени във формата на A-level започват през 2000 г., когато правителството представя програма за реформа на изпита (Curriculum 2000). С нея изпитите за A-level се разделят на 2 отделни части: AS (Advanced Subsidiary) и А2. Допуска се явяване само на AS, като при успешен резултат, се издава сертификат само за тази степен на A-level.

Оценяване
Най-общо оценките варират от А до Е (в низходящ ред) и могат да се изразяват в точки. Така всеки A2 предмет носи максимум 600 точки, а всеки AS-level – 300. Отделно, всяка от оценките на ниво АS и А2 се изразява с определен брой точки.
Броят на изпитите, на които могат да се явяват учениците, обучаващи се по програма A-level, варира. Обикновено се изучават 4 предмета на AS ниво, а след това намаляват на 3 предмета на A2 ниво, но може да се продължи и с 4-те предмета.

Програмата A-level e критикувана главно по отношение на баланса в избраните предмети, тъй като много често учениците избират 3 тясно свързани предмета (напр. математика, физика и химия или социология, психология и политика). Това е продиктувано от намеренията им да кандидатстват за конкретна специалност в университета. Стремежът е да се върви към балансиране на избраните предмети от няколко различни сфери, т. е. учениците да избират 1 предмет от приложните науки, 1 чужд език и 1 художествен предмет – напр. музика. Именно това е и една от основните задачи на реформата Curriculum 2000 – да мотивира учениците в последните класове да разширят хоризонта си, избирайки предмети от различни области. Към момента изпитите A-level се разделят на 6 модула, като се взимат по 3 всяка година. За да е валидна оценката на ученика, той трябва да положи по даден предмет изпити на AS и на A2 ниво. За приключването на даден модул се изисква полагане на изпит и курсова работа.

A-level и висшето образование
Успешното полагане на изпитите A-level е условие за прием в най-престижните британски университети. Тъй като резултатите от изпитите излизат в средата на август, доста след крайния срок за подаване на документите (15 януари), кандидат-студентите посочват прогнозни резултати. Прогнозите се дават от преподавателите в програмата A-level. Така офертите от университетите, които се получават най-късно до края на март, са ,,под условие”, т. е. университетите поставят изискване, какъв резултат очакват по съответния предмет (A, B, C или D). Кандидат-студентът е приет, ако отговори на условията, поставени от съответния университет.