GCSE

GCSE e 2 годишна програма за средно образование, в която се обучават ученици на 14-16 години в Англия, Уелс и Северна Ирландия

GCSE (General Certificate of Secondary Education)

General Certificate of Secondary Education (GCSE) e 2-годишна академична програма за средно образование, в която се обучават ученици на 14 - 16-годишна възраст в Англия, Уелс и Северна Ирландия. В Шотландия еквивалентът на GCSE e Standard Grade. Квалификацията GCSE (отговаряща на диплома за задължително средно образование) се получава след успешно положени изпити по определени предмети. Изпитите GCSE имат и международен еквивалент, известен като IGCSE, който може да се държи не само в гореизброените държави, а по цял свят. Този вариант на изпита включва и някои допълнителни компоненти.

Успешно положени GCSE изпити по отделни предмети често са условие за прием в програма A-level, която от своя страна е своеобразен мост между средното образование и приемът в най-престижните британски университети.

Изпити GCSE се полагат по отделни предмети, които учениците избират в 9-ти клас (13-14 г). Тяхното изучаване започва от началото на 10-ти клас, а финалните изпити за получаване на квалификацията се провеждат в края на 11-ти клас (15-16 г). Резултатите излизат в последната седмица на м. август. Задължително е полагането на GCSE изпити по следните предмети: английски език, математика и естествени науки. В Англия учениците в държавни училища задължително изучават допълнително информационни технологии и граждански права и задължения. Много училища изискват и успешно положени GCSE изпити по английска литература, поне един чужд език, религиозна култура и информационни технологии.

Оценяване
Най-общо оценките варират от А* до G (в низходящ ред). По много от предметите се предлагат GCSE на 2 нива:
I ниво – за напреднали – учениците трябва да достигнат оценка в границите от А* до D
IІ ниво – основно – учениците трябва да достигнат оценка в границите от C до G
За включване в програмата A-level най-често се изисква оценка A*, A, B или най-малко C.

Формиране на резултата
Обикновено общата оценка по съответния GCSE предмет се образува на първо място от изпити: текущи (през годината) и финални (в края на учебната година) и на второ място – от курсови работи. Курсовите работи участват с различен процент във формирането на крайната оценка (5-100%). Така напр. учениците, които полагат изпит GCSE по английска литература, трябва да предадат 4 курсови работи, всяка от които от около 1000 думи, и това формира едва 5% от крайната им оценка.