Стипендии

СТИПЕНДИИ

Някои университети, представени на пролетното издание на изложение „Образование за успешна кариера 2022“, предлагат стипендии и отстъпки от таксите за обучение.

ACT
American College Thessaloniki предлага значителен брой стипендии, които се изразяват в отстъпка от таксата за обучение: от 20% до 75% за бакалаври и от 20% до 60% за магистри. Този вид стипендия се нарича Financial Aid Award и се отпуска на кандидати с високи оценки от Дипломата и с доказана нужда от финансова помощ.

MODUL UNIVERSITY VIENNA
Универистетът предлага различни стипендии под формата на отстъпки от таксата за обучение:
• Early Payment Reduction – 5% отстъпка при ранно заплащане на семестриялната такса, напр. през м.юни за зимния семестър или през м.ноември – за летния семестър
• Upfront Payment Reduction – 10 % отстъпка при пълно плащане на таксата за обучение преди началото на учебната година
• European High School Reduction – 3 % отстъпка oт таксата за бакалавърска програма за завършилите средно образование в страна от EC

UNIVERSITY OF NICOSIA
За студенти от България с отличен или мн.добър успех от Дипломата за средно образование, университетът предлага Academic Merit Scholarships – 20 % - 50% отстъпка от таксата за обучение (само за първата година). Студенти с отлични спортни постижения могат да кандидатстват за Athletic Scholarships, а тези с ниски семейни доходи – за финансова помощ. И в двата случая отстъпката от таксата за обучение е 20 % и може да се получава за целия период на обучение, ако студентът отговаря на конкретни условия.

WEBSTER PRIVATE UNIVERSITY VIENNA
Студенти с изключителни академични постижения и доказана необходимост от финансова помощ могат да получат Webster Vienna Private University Scholarship. Кандидатстването за стипендия става след потвърден прием в първата година на обучение. Освен висок успех от Дипломата се изискват и отлични резултати на сертификатния изпит по английски, а също и мотивационно есе и препоръки. Всяка година се отпускат общо 10 стипендии за нови студенти в бакалавърските и магистърските програми, като размерът на стипендиите варира от €2,500 до €10,000 за бакалаври, и от €2,000 до €7,000 за магистри. Ако студентът отговаря на определени критерии, той може да продължи да получава стипендия за целия 4-годишен период на обучение.

IULM
За кандидати с доказани академини постижение предлага щедри стипендии:
• до 100% отстъпка от таксата за 1-вата година на обучение за студенти в определени бакалавърски и 2-годишни магистърски програми
• 50 % отстъпка от таксата за 1-вата година на обучение за студенти в бакалавърски програми с мн.добър успех от Дипломата за средно образование
Кандидатстването за стипендия става след потвърден прием в университета.