Стипендии

Стипендии за български студенти

Университети, участващи в изложение Европейско образование за успешна кариера - пролет 2020 предлагат стипендии на български кандидат-студенти.

Допълнителна информация за кандидатстването за някоя от тези стипендии можете да получите от представителите на учебните заведения по време на изложението както и от консултантите на ЕДЛАНТА.

University of Essex, Великобритания

University of Essex предлага еднократна гарантирана стипендия от 1000 британски паунда за всички първокурсници от България, приети в бакалавърска програма на университета за учебната 2020/2021 година.

De Montfort University, Великобритания

Университетът предлага стипендия от 1000 паунда в брой на година (с изключение на годината за стаж, ако такава е включена в обучението) за студенти от Европейския съюз, започнали курса на обучение от първа година в бакалавърска програма.

Solent University, Великобритания

Solent University предлага няколко стипендии за студенти в бакалавърски и магистърски програми, както и за студенти с изявени спортни постижения. За студентите от бакалавърски и магистърски програми стипендията е в размер от 500 до 1000 GBP. Условията за получването на стипендията са много добър и отличен успех, надвишаващ изискванията на условията за прием.
За магистри с отличен или много добър успех, които имат безусловна оферта, униврситетът предлага стипендия под формата на намаление от таксата за обучение в размер от 1000 до 1500 GBP.

Университетът предлага и четири стипендии, за изявени спортисти. Максималният размер е 5000 GBP за състезаващите се в спортовете баскетбол, крикет, плаване и др. Условията са кандидатите да са показали резултати на национално и международно ниво.

University of Southampton, Великобритания

Бакалавърски програми
Университетът предлага няколко стипендии за постижения в областите Химия, Електроника и компютърни науки, Музика, Науки за Земята и океанография, Физика и астронимия.

Стипендията за студенти първа година в бакалавърска програма Химия е в размер на £ 1,000 за всеки студент с успех над oтличен 5,70 от дипломата за средно и oтличен 6,00 по предмета химия и опазване на околната среда. Студентите, които са кандидатствали в 4-годишната магистърска програма „Химия“ имат възможността да подадат документи и за Denis Henry Desty Undergraduate Scholarship. Тази стипендия е за кандидати със завидни постижения в областта на химията. Размерът на стипендията е £ 2,000 на година в продължение на цялото обучение. Задължителна част от процеса за кандидатстване е интервю с представители от университета.

Университетът предлага стипендии за студенти, обучаващи се в сферата на Електрониката и компютърните науки. Стипендиите са в размер на £ 3,000. За да получат една от тези стипендии, кандидатите трябва да попълнят апликационна форма, която включва мотивационно есе, както и да имат отличен успех в дипломата за средно образование.

Стипендия от департамент Музика се присъжда на студенти с изявен талант, които биха могли да допринесат за развитието на департамента. Стипендията е в размер на £ 1,000. Кандидатите минават през събеседване с преподавател от факултета преди да получат тази стипендия.

Стипендиите от департамент Науки за земята и океанография са няколко и се присъждат на студенти, които имат желание да участват в определени проекти през време на обучението си. Стипендиите са в размер на £ 500 - £ 1,000.

Като допълнение университетът предлага и социална стипендия, пряко обвързана с дохода на семейството. Ако семейният доход е под £ 16,000, ще получите стипендия от £ 2,000. Респективно, ако семейният доход е между £ 16,001 и £ 25,000, стипендия е в размер на £ 1,000.

Магистърски програми
За завършилите бакалавърска степен в University of Southampton и желаещи да продължат обучението си в същия университет, се предлага намаление от таксата за обучение в размет на 10%.

The University of Law, Великобритания

За студенти в бакалавърски програми университетът предлага стипендия от 2000 паунда при успех над отличен 5.80 от Дипломата за средно образование и семейни доходи под 25 000 паунда на година. За студенти в магистърските програми университетът предлага финансова помощ (1000 паунда) за високи постижения в бакалавърската степен и годишен семеен доход под 25 000 паунда да на година.
ERROR MESSAGES
PHP
NOTICE
Trying to get property 'tag' of non-object in file /home/edlanta/www/www/appman/core/site.core.php on line 839
NOTICE
Trying to get property 'tag' of non-object in file /home/edlanta/www/www/appman/core/site.core.php on line 841
NOTICE
Trying to get property 'tag' of non-object in file /home/edlanta/www/www/appman/core/site.core.php on line 864