Стипендии

Стипендии за български студенти

Arts University Bournemouth
За кандидатите за магистърски програми, които притежават диплома за бакалавърска степен с оценка много добър 5.00, университетът е предвидил стипендия в размер на 10% от таксата за обучение.

Bournemouth University
Бакалавърски програми: Университетът предлага стипендия в размер на £ 1,000 за всеки студент, който притежава диплома за средно образование с успех много добър 5,30. Като допълнение университетът предлага и социална стипендия пряко обвързана с дохода на семейството. Ако семейният доход е под £ 16,000, ще получите стипендия от £ 3,500 разпределена на вноски за трите години на обучение. Респективно, ако семейният доход е между £ 16,001 и £ 25,000, стипендия е в размер на £ 3,000.
Магистърски програми: За кандидат-магистрите с успех от бакалавърската степен много добър 5.00, университетът предлага стипендия в размер на £ 2,000 като намаление от таксата за обучение.

University of the West of England - UWE Bristol
Бакалавърски програми: Университетът предлага и социална стипендия размер на £ 500, ако семейният доход е под £25,000.

Buckinghamshire New University
Бакалавърски програми: Университетът предлага стипендия на кандидати с Foundation Year. Стипендията е в размер на £1500 паунда, под формата на намаление от таксата за общежитие. Като допълнение всеки завършил студент получава още £500 след като се запише за първа година в университета.