Стипендии

СТИПЕНДИИ

Някои университети, представени на пролетното издание на изложение „Образование за успешна кариера 2022“ на 01.10.2022 г., предлагат стипендии и отстъпки от таксите за обучение.

WEBSTER PRIVATE UNIVERSITY VIENNA

Всяка година Webster Private University Vienna отпуска 10 частични стипендии за новоприети студенти, които трябва да демонстрират академични постижения и финансова нужда. За стипендия могат да кандидатстват само студенти, които вече са приети в програна за редовно обучение в университета.
Стипендиите се предлагат на три нива

1. Distinction
Изисква се: академичен успех = минимум 3.5 GPA, ниво C1 по английски език, финансова нужда, отлични есе и препоръки.
• Бакалавър: €10,000 на година
• Магистър: €7,000 на година
2. Merit
Изисква се: академичен успех = минимум 3.0 GPA, ниво B2 по английски език, финансова нужда, силни есе и препоръки
• Бакалавър: €5,000 на година
• Магистър: €4,000 на година
3. Honors
Изисква се: академичен успех = минимум 3.0 GPA, ниво B2 по английски език, финансова нужда, добри есе и препоръки
• Бакалавър: €2,500 на година
• Магистър: €2,000 на година

Стипендиите могат да бъдат подновявани за цялата продължителност на обучението (максимум 4 години за бакалавър; максимум 2 години за магистър), ако получателите им са записани в редовно обучение и поддържат успех от поне 3.0 GPA всеки семестър до края на програмата.
-----
ACT – THE AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI

ACT предлага съществен брой стипендии, които се изразяват в отстъпка от таксата за обучение: от 20% до 75% за бакалаври и 20% до 60% за магистри. Tози вид стипендия се нарича Financial Aid Award и се отпуска на кандидати с висок успех от Дипломата и с доказана нужда от финансова помощ.
-----
UNIVERSITÀ IULM

IULM предлага няколко стипендии за кандидати с доказани академични постижения:
1. до 100 % отстъпка от таксата за 1-вата година на обучение за студенти в определни бакалавърски и 2-годишни магистърски програми
2. 50 % отстъпка от таксата за 1-вата година на обучение за студенти с мн.добър успех от Дипломата за средно образование.
Кандидатстването за стипендия става след потвърден прием в университета.
-----
iCLA, INTERNATIONAL COLLEGE OF LIBERAL ARTS, YAMANASHI GAKUIN UNIVERSITY

iCLA предлага пълни и частични стипендии на ограничен брой студенти на базата на техните постижения. Тези стипендии могат да се комбинират с външни източници на финансиране. Вариантите за стипендия от iCLA са:
1. покриваща 100% таксата за обучение и учебна база
2. 75% oтстъпка от таксата за обучение и учебна база
3. 50% отстъпка от таксата за обучение и учебна база
4. 25% отстъпка от таксата за обучение и учебна база

Стипендията може да се получава за период от 4 години, но подлежи на подновяване всяка година на базата на оценките от положените изпити. Критериите за селекция са академичните постижения, постиженията в извънкласни дейности и финансовата нужда на кандидата. Стипендиантите се избират на базата на подадените документи и на резултатите от интервюто. Резултатът от кандидатстването за стипендия се обявява заедно с резултатите от кандидатстването за прием в избраната програма.
-----
KUAS, КYOTO UNIVERSITY OF ADVANCED SCIENCE

KUAS предлага два вида стипендии:
1. Super KUAS-E Scholarship - отпуска се на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или докторантски програми. Покрива 100 % от таксата за обучение и таксата за прием, и включва стипендия от 1,200,000 йени (около 10,900 USD) на година за покриване на разходите за живот.
2. KUAS-E Scholarship се предлага в три варианта:
1/ покрива на 100% таксата за обучение и таксата за прием (важи за всички образователни степени)
2/ 50% отстъпка от таксата за обучение и таксата за прием (важи за бакалавър и магистър)
3/ 30% отстъпка от таксата за обучение и таксата за прием (важи за магистър) Стипендиите се предоставят на ограничен брой студенти на базата на цялостна оценка на академичните постижения, постиженията в извънкласни дейности, финансовата нужда и мотивацията на кандидатите. Стипендиантите се избират на базата на подадените документи и на резултатите от интервюто. Те трябва да поддържат отличен успех, за да продължат да получават стипендията за целия период на следването.
-----
ЕU BUSINESS SCHOOL

Университетът предлага три вида стипендии:
1. Стандартна стипендия – покрива до 30 % от семестриалните такси
Отпуска се на базата на успех на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или МВА програми.
Изисква се: академичен успех = минимум 3.7 GPA, сертификат за владеене на английски език: за бакалавър: TOEFL 90 т.или IELTS 6.5, за магистър и MBA: TOEFL 95 т. или IELTS 7.0; есе от 500 до 1,000 думи на определена тема; интервю по Skype

За да продължат да получават стипендията, студентите трябва:
1) да поддържат минимум 3.7 GPA
2) да участват в уебинари, събития за набиране на нови студенти, образователни изложения и/или онлайн дейности
3) да бъдат представители на университета по време на промоционални събития, дни на отворените врати и/или седмиците за регистрация
4) да се изявяват като инфлуенсъри в социалните медии и да споделят опита си в университета
5) да имат блог за опита си в университета

2. Стипендия за бивши участници в лятното и зимното училище на университета – покрива 5% от таксата за обучение
Отпуска се на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или МВА програми.
Изисква се: успешно завършване на лятното или зимното училище на университета
3. Стипендия за посланици на университета – до €2,000 на година
Отпуска се на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или МВА програми.
Изисква се: академичен успех = минимум 2.5 GPA; сертификат за владеене на английски език: за бакалавър: ТOEFL 90 т. или IELTS 6.5; за магистър и MBA: ТОEFL 95 т.
или IELTS 7.0; есе от 500 до 1,000 думи на определена тема; интервю по Skype.

За да продължат да получават стипендията, студентите трябва:
1) да участват в уебинари, събития за набиране на нови студенти, образователни изложения и/или онлайн дейности
2) да участват в събития на кампусите на университета в другите три държави, както и в срещи с онлайн студенти
3) да присъстват и да участват активно в промоционални събития, дни на отворените врати и/или седмиците за регистрация
4) да се изявяват като инфлуенсъри в социалните медии и да споделят опита си в университета
5) да имат блог за опита си в университета

Ако студентът отговаря на условията за повече от една стипендия, ще получи тази с най-висока стойност.