Стипендии

СТИПЕНДИИ

Някои университети, представени на пролетното издание на изложение „Образование за успешна кариера 2023", предлагат стипендии и отстъпки от таксите за обучение.

WEBSTER PRIVATE UNIVERSITY VIENNA

Всяка година Webster Private University Vienna отпуска 10 частични стипендии за новоприети студенти, които трябва да демонстрират академични постижения и финансова нужда. За стипендия могат да кандидатстват само студенти, които вече са приети в програма за редовно обучение в университета.
Стипендиите се предлагат на три нива:

1. Distinction
Изисква се: академичен успех = минимум 3.5 GPA, ниво C1 по английски език, финансова нужда, отлични есе и препоръки.
• Бакалавър: €10 000 на година
• Магистър: €7 000 на година
2. Merit
Изисква се: академичен успех = минимум 3.0 GPA, ниво B2 по английски език, финансова нужда, силни есе и препоръки
• Бакалавър: €5 000 на година
• Магистър: €4 000 на година
3. Honors
Изисква се: академичен успех = минимум 3.0 GPA, ниво B2 по английски език, финансова нужда, добри есе и препоръки
• Бакалавър: €2 500 на година
• Магистър: €2 000 на година

Стипендиите могат да бъдат подновявани за цялата продължителност на обучението (максимум 4 години за бакалавър; максимум 2 години за магистър), ако получателите им са записани в редовно обучение и поддържат успех от поне 3.0 GPA всеки семестър до края на програмата.


CONSTRUCTOR UNIVERSITY, Bremen

Tuition Deferral Program - An Income Share Agreement (ISA)
Кандидат-студенти от ЕС могат да се възползват от безлихвен студентски заем за покриване на учебната такса за целия период на обучение от организацията Brain Capital при изгодни условия.

Academic Achievement Scholarship
За високи академични постижения, университетът отпуска следните стипендии:
€ 4 000 (минимална гарантирана сума за студенти от ЕС)
€ 6 000
€ 8 000 (максимален размер на стипендията, независимо от националността)

Need-based Aid
Всеки студент на Constructor University има право да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ, чийто размерът се определя от финансовото състояние на семейството на студента.


ISM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Университетът предлага отстъпки от таксата за обучение:
*При записване до 15 март (за зимен) или до 15 септември (за летен) семестър: €1 500
*При записване до 15 юни (за зимен) или до 15 декември (за летен) семестър: €500


SRH UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Кандидат-студенти от ЕС могат да се възползват от безлихвен студентски заем за покриване на учебната такса за целия период на обучение от организацията Brain Capital при изгодни условия.

В допълнение, при заплащане на учебната такса за първата година наведнъж, SRH University предлага отстъпка от 3%, a при пълно заплащане наведнъж на учебната такса за целия период на обучение – отстъпката е 5%.


UNIVERSITÀ IULM

IULM предлага няколко стипендии за кандидати с доказани академични постижения:
1. до 100% отстъпка от таксата за 1-вата година на обучение за студенти в определени бакалавърски и 2-годишни магистърски програми
2. 50% отстъпка от таксата за 1-вата година на обучение за студенти с мн. добър успех от Дипломата за средно образование.
Кандидатстването за стипендия става след потвърден прием в университета.


UNIVERSITY OF NICOSIA

Университетът предлага следните стипендии:
*Academic Merit Scholarship: от 20% до 50% отстъпка от таксата за обучение за първата година в зависимост от успеха от Дипломата за средно образование
*Athletic Scholarship: до 40% отстъпка от таксата за обучение в зависимост от спортните постижения
*Financial Aid based Scholarship: до 20% от таксата за обучение (може да бъде подновявана всяка година)


iCLA, INTERNATIONAL COLLEGE OF LIBERAL ARTS, YAMANASHI GAKUIN UNIVERSITY

iCLA предлага пълни и частични стипендии на ограничен брой студенти на базата на техните постижения. Тези стипендии могат да се комбинират с външни източници на финансиране. Вариантите за стипендия от iCLA са:
1. покриваща 100% таксата за обучение и учебна база
2. 75% отстъпка от таксата за обучение и учебна база
3. 50% отстъпка от таксата за обучение и учебна база
4. 25% отстъпка от таксата за обучение и учебна база

Стипендията може да се получава за период от 4 години, но подлежи на подновяване всяка година на базата на оценките от положените изпити. Критериите за селекция са академичните постижения, постиженията в извънкласни дейности и финансовата нужда на кандидата. Стипендиантите се избират на базата на подадените документи и на резултатите от интервюто. Резултатът от кандидатстването за стипендия се обявява заедно с резултатите от кандидатстването за прием в избраната програма.


KUAS, КYOTO UNIVERSITY OF ADVANCED SCIENCE

KUAS предлага два вида стипендии:
1. Super KUAS-E Scholarship - отпуска се на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или докторантски програми. Покрива 100% от таксата за обучение и таксата за прием, и включва стипендия от 1 200 000 йени (около 10 900 USD) на година за покриване на разходите за живот.
2. KUAS-E Scholarship се предлага в три варианта:
1/ покрива на 100% таксата за обучение и таксата за прием (важи за всички образователни степени)
2/ 50% отстъпка от таксата за обучение и таксата за прием (важи за бакалавър и магистър)
3/ 30% отстъпка от таксата за обучение и таксата за прием (важи за магистър). Стипендиите се предоставят на ограничен брой студенти на базата на цялостна оценка на академичните постижения, постиженията в извънкласни дейности, финансовата нужда и мотивацията на кандидатите. Стипендиантите се избират на базата на подадените документи и на резултатите от интервюто. Те трябва да поддържат отличен успех, за да продължат да получават стипендията за целия период на следването.


ЕU BUSINESS SCHOOL

Университетът предлага три вида стипендии:
1. Стандартна стипендия – покрива до 30% от семестриалните такси.
Отпуска се на базата на успех на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или МВА програми.
Изисква се: академичен успех = минимум 3.7 GPA, сертификат за владеене на английски език (за бакалавър: TOEFL 90 т. или IELTS 6.5, за магистър и MBA: TOEFL 95 т. или IELTS 7.0); есе от 500 до 1 000 думи на определена тема; интервю по Skype.

За да продължат да получават стипендията, студентите трябва:
1) да поддържат минимум 3.7 GPA
2) да участват в уебинари, събития за набиране на нови студенти, образователни изложения и/или онлайн дейности
3) да бъдат представители на университета по време на промоционални събития, дни на отворените врати и/или седмиците за регистрация
4) да се изявяват като инфлуенсъри в социалните медии и да споделят опита си в университета
5) да имат блог за опита си в университета

2. Стипендия за бивши участници в лятното и зимното училище на университета – покрива 5% от таксата за обучение
Отпуска се на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или МВА програми.
Изисква се: успешно завършване на лятното или зимното училище на университета
3. Стипендия за посланици на университета – до €2 000 на година
Отпуска се на студенти в редовно обучение в бакалавърски, магистърски или МВА програми.
Изисква се: академичен успех = минимум 2.5 GPA; сертификат за владеене на английски език (за бакалавър: ТOEFL 90 т. или IELTS 6.5; за магистър и MBA: ТОEFL 95 т. или IELTS 7.0); есе от 500 до 1 000 думи на определена тема; интервю по Skype.

За да продължат да получават стипендията, студентите трябва:
1) да участват в уебинари, събития за набиране на нови студенти, образователни изложения и/или онлайн дейности
2) да участват в събития на кампусите на университета в другите три държави, както и в срещи с онлайн студенти
3) да присъстват и да участват активно в промоционални събития, дни на отворените врати и/или седмиците за регистрация
4) да се изявяват като инфлуенсъри в социалните медии и да споделят опита си в университета
5) да имат блог за опита си в университета

Ако студентът отговаря на условията за повече от една стипендия, ще получи тази с най-висока стойност.
ERROR MESSAGES
PHP
NOTICE
Trying to get property 'tag' of non-object in file /home/edlanta/www/www/appman/core/site.core.php on line 839
NOTICE
Trying to get property 'tag' of non-object in file /home/edlanta/www/www/appman/core/site.core.php on line 841
NOTICE
Trying to get property 'tag' of non-object in file /home/edlanta/www/www/appman/core/site.core.php on line 864