Стипендии

СТИПЕНДИИ

Някои университети, представени на изложение Образование за успешна кариера – пролет 2024, предлагат стипендии и отстъпки от таксите за обучение.

MODUL UNIVERSITY VIENNA
Университетът предлага различни финансови облекчения за своите студенти, които варират между 1,5% и 10% от таксата за обучение. Например, стипендия за специалности в сферата на туризма, редуциране на таксата при заплащане в по-кратък срок и т.н.
Modul University Vienna си партнира с Mathias Corvinus Collegium и в резултат на това неговите студенти могат да кандидатстват за MCC Scholarship. Тази стипендия се отпуска на студенти, които отговарят на високи критерии, и би могла да покрие до 100% от таксата за обучение.


ISM
Университетът предлага следните финансови облекчения:
Early Bird Discount: Отстъпка в размер на 1500 евро от таксата за обучение при записване до 15 септември (за пролетния семестър) и до 15 март (за зимния семестър)
Last Call Discount: Отстъпка в размер на 500 евро при записване до 15 декември ( за пролетния семестър) и до 15 юни ( за зимния семестър)
Фондът Brain Capital може да финансира до 100% от таксите за обучение в ISM за бакалавърски или магистърски програми.


SRH
SRH предлага различни начини за финансиране на обучението. За новоприетите студенти в бакалавърски и магистърски програми SRH предоставя стипендии, които могат да покрият до 50% от таксата за обучение през първата година от следването. Условията за отпускане на такъв вид стипендия са добри академични резултати, сертификат по английски език на високо ниво и, според специалността, портфолио, проекти със социална ангажираност, както и предприемачески такива. Кандидатите трябва да подготвят мотивационно писмо и презентация, в които да представят своите най-силни страни, идеи и постижения до този момент.
Освен това, при кандидатстване за зимен семестър на учебната 2024/2025 година, за определени специалности в кампусите на SRH в Лайпциг, Хамбург и Кьолн, универистетът предлага 30 % отстъпка от таксата за обучение. Условието е документите за кандидатстване да бъдат подадени до 31 март 2024.
SRH предлага и финансиране на обучението чрез студентски заем. Студенти, граждани на ЕС, могат да се възползват от съвместната програма на SRH и Brain Capital - „Учи сега, плати по-късно“. Фондът Brain Capital може да финансира до 100% от таксите за обучение в SRH за бакалавърски или магистърски програми.


UNIVERSITÀ BOCCONI
Благодарение на даренията и финансирането, което получава, университетът има възможност да отпуска различни стипендии всяка година:
Bocconi Access to Education Scholarships – в зависимост от доходите на семейството на студента. Стипендията се изразява в отстъпка от таксата за обучение - 60%, 80% или 100%.
Вoost Your Future Scholarships - частично намаляване на таксата за обучение с 20% или 40%.
Академични стипендии за отличен успех
Финансови облекчения, необвързани с доходи:
• отстъпка от таксата за брат/сестра или деца на учащи в същия университет или служители на Egea
• за втора специалност в Bocconi
• за подпомогане на студенти-спортисти
• финансиране чрез заеми

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Всяка година университетът предлага стипендии на студенти с отлични резултати или студенти с ниски семейни доходи.
Пълни или частични отстъпки от таксите за обучение: за работещи студенти, членове на семейства на хора с увреждания, студенти в специалността Математика, студенти получаващи стипендии от италианското правителство, студенти от семейства с доход под минимума.
100 стипендии и 100 Awards for Merit, отпускани от университета и Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, съвместно с фондацията Fondazione EDUCatt per il Diritto allo Studio
• Финансова помощ от EDUCATT
• Стипендии от Istituto Giuseppe Toniolo
• Стипендии отпускани от университета - според факултета
• Стипендия за спортни постижения
• Заеми за студенти с академични постижения

UNIVERSITÀ IULM
IULM предлага няколко стипендии за кандидати с доказани академични постижения:
• 20 пълни стипендии (покриват 100% от таксата) за първата година на обучение за студенти в определени бакалавърски и магистърски програми
• 50% отстъпка от таксата за първата година на обучение за студенти с висок успех от дипломата за средно образование.
• DSU Regional Scholarships – определя се на базата на успех и семеен доход.
Кандидатстването за стипендия става след потвърден прием в университета.


ISTITUTTO EUROPEO DI DESIGN (IED)
Университетът отпуска стипендии, обвързани с доходите на семейството, както и Early Bird Scholarship - отстъпка в размер на 10% или 15% от таксата за обучение при ранно записване.
IED предлага и стипендия за покриване на 50% от таксите за обучение. Кандидатстването за стипендията се осъществява под формата на конкурс, за който кандидатите трябва да подготвят авторски материали на определена тема.

NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI (NABA)
През 2024 година NABA отпуска стипендия за чуждестранни студенти - NABA’S GOT TALENT, която покрива частично таксите за бакалавърски програми за започващите обучение през октомври 2024. За стипендията се кандидатства с портфолио и академични резултати.

Early Bird Scholarship – 10% от таксата при ранно кандидатстване

International Postgraduate Scholarship – за кандидати за магистърски програми

INTERNATIONAL COLLEGE OF LIBERAL ARTS (iCLA)
Стипендиите в iCLA са в размер на 25%, 50%, 75%, или 100% от таксата за обучение. Най-важните фактори при взимането на решение за отпускане на стипендия и нейния размер са: академичните постижения, извънкласните дейности, интересите и личностните качества на кандидата, мотивацията да учи точно в тази програма и точно в Япония, интереса към различни култури и желанието за личностно развитие. Предимство имат всестранно развити кандидати с разнообразни интереси.


KYOTO UNIVERSITY OF ADVANCED SCIENCE (KUAS)
Стипендиите, които отпуска университетът, са два вида:
KUAS-E (30%, 50%, или 100% от таксата за обучение) и Super KUAS-E (100% от таксата за обучение плюс покриване на разходите за живот). Отпускат се на базата на цялостна оценка на кандидата: академични постижения, интереси и личностни качества, мотивацията да се учи точно в тази програма и точно в Япония, интереса към различни култури и желанието за личностно развитие. Търсят се хора, които притежават откривателски дух, творчески подход, умение за работа в екип, ентусиазъм, самостоятелност и собствено мнение.
За Super KUAS-E е важно кандидатът да е постигнал високи резултати на стандартизиран тест с компонент математика (например SAT или ACT) и на матури по (профилирани) математика и физика.
ERROR MESSAGES
PHP
NOTICE
Trying to get property 'tag' of non-object in file /home/edlanta/www/www/appman/core/site.core.php on line 867