Блог » Рубрика "На Фокус"

Маркетинг | Специалност на фокус

marketing na focus

Специалност на фокус: МАРКЕТИНГ

В света, в който живеем, всичко е маркетинг! Всяка услуга и всеки продукт се нуждае от маркетинг и специалистите в областта на Маркетинга са търсени във всяка компания.
Маркетингът е изкуството да продаваш, като променяш поведението, нагласите, възприятията и желанията на хората.Той осъществява връзката между търсенето и предлагането и е от огромна важност за търговския процес. Маркетингът представлява комбинация от теоретични и практически дейности, които имат за цел реализацията на продукт, услуга, идея и т.н. Той е пряко свързан с връзките с обществеността, с комуникациите с различните аудитории, с рекламата и с нагласите на потребителите.
Специалността “Маркетинг” трябва да дава знания по икономика и управление на маркетинговия процес и маркетинговата дейност на различните пазари и сфери на стопанския живот. В бакалавърската програма по маркетинг се изучават: организация на маркетинговите изследвания, ценообразуване, дистрибуция и логистиката, организация и управление на дистрибуционните мрежи, провеждане на пазарни изследвания, обработка и анализ на получените резултати, разработване на маркетингови планове и програми, както и предмети като умения за водене на преговори, управление и психология на продажбите и др.
Като учебен предмет маркетингът е важна част от всяко икономическо образование.
Какво работят завършилите маркетинг
Завършвайки тази специалност ставаш маркетинг специалист и можеш да търсиш реализация в маркетинг отделите на фирми, предприятия, медии, в администрации на държавни институции, можеш да работиш като рекламен агент, имиджмейкър, ръководител на отдел “Реклама” и “Връзки с обществеността”, търговски посредник, търговски представител по проучване на потребителското поведение, продуктовите иновации и цените, бранд мениджър, мениджър маркетинг и продажби или дори като консултант на свободна практика.
Специалистът по маркетинг открива и обслужва клиенти; разработва и променя продукти, които трябва да задоволяват в максимална степен нуждите и желанията на клиентите; препоръчва най-подходящите цени; най-добрите места за продажба на фирмените продукти. Той работи върху реклами и търговски промоции, разработва маркетингови стратегии, за да се постигне най-голям успех, анализира пазарните тенденции и наблюдава как се променя средата, в която работи компанията и какви са последствията от тези промени.
Маркетингът е изключително бързо развиваща се и адаптивна наука.
В съвременните условия на развитие на технологиите маркетинговият обхват на бизнеса придобива различно измерение. Стандартните маркетингови подходи и традиционните промоционални канали вече не са достатъчни, за да представят бизнес или марка адекватно. Навлизането на социалните мрежи като комуникационни канали и появата на блогъри, влогъри, инфлуенсъри и др. промени общата картина на влияние и потребление. Оформи се изцяло ново направление на маркетинга, а именно ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ, който се базира на представянето в глобалната Интернет среда. Дигиталният маркетинг се развива стремглаво и заема огромна част от цялостния дял на маркетинга на пазара.
Какви умения развива МАРКЕТИНГЪТ?
Основните умения, които се развиват по време на следването в специалност Маркетинг, са:
  • Технически умения – работа с различни системи и програми за обработка на данни, за сравняване и анализ
  • Презентационни умения – всеки път, когато се представя идея пред вътрешния екип или пред клиент, е необходимо да се използват презентации, онагледяване и убедително говорене пред публика
  • Комуникационни умения – ежедневието на специалиста по маркетинг е свързано с общуване с различни хора и затова умението правилно и адекватно да се комуникира, да се споделят, обясняват и защитават идеи е едно от най-ценните;
  • Работа в екип – изключително важно умение при работа в маркетингов отдел на фирма, рекламна агенция или медия, но дори като специалист на свободна практика ще се налага да се координираш, да съгласуваш и да обсъждаш идеи с други специалисти
  • Креативност – поведението, нагласите, промените в нуждите и изискванията на клиентите е нещо изключително динамично и креативността ще бъде твое ежедневие.
  • Управление на проекти – всяко задание, всяка задача в маркетинга, е своеобразен проект.

Препоръчани университети за специалността "МАРКЕТИНГ"

Великобритания
• University of Bath
• University of Leeds
• University of Southampton
• University of Exeter
• University of East Anglia
• University of Manchester
• University of Reading
• Nottingham Trent University
• University of Strathclyde, Scotland
• University of Essex
• Bangor University, Wales
• Royal Holloway University London
• University of Portsmouth
• University of Stirling, Scotland
• University of Leicester
• Aberystwyth University, Wales
• University of the West of England
• Coventry University
• Falmouth University
• University for the Creative Arts

Дания
• Business Academy Aarhus
• Copenhagen Business Academy
• Dania Academy of Higher Education
• International Business Academy, Kolding
• VIA University College, Campus Herning
• Via University College, Campus Horsens
• University College of Northern Denmark
• Zealand – Academy of Technologies and Business

Нидерландия
• Fontys UAS, Tilburg
• Fontys UAS, Venlo
• Hanze UAS
• NHL Stenden
• Tilburg University

Япония
• Ritsumejkan Asia Pacific University

Германия
• Universität Mannheim
• Ludwig-Maximilians-Universität München
• Westfälische Wilhelms-Universität Münster
• Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
• Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
• Hochschule Ludwigshafen am Rhein Ludwigshafen
• Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• Universität zu Köln
• Goethe-Universität Frankfurt am Main
• Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
• Freie Universität Berlin
• Humboldt-Universität zu Berlin
• HTW – Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
• Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Австрия
• Wirtschaftsuniversität Wien
• Universität Wien
• Universität Innsbruck
• Universität Graz
• Universität Klagenfurt
• MCI Management Center Innsbruck
• Johannes Kepler Universität (JKU) Linz
• FH St. Pölten
• FH Oberösterreich

Ела на безплатна консултация за образование в чужбина

Форма за контакт

Добави нов коментар