Висше образование в Чехия

Чехия се намира в Централна Европа и има отлично местоположение - граничи с Австрия, Германия, Полша и Словакия.
Населението е 10.7 милиона, като в столицата Прага живеят 1.3 милиона жители. Други големи градове са Бърно, Острава, Пилзен, Либeрец, Оломоуц и Ческе Будейовице.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Основите на чешката система на висше образование са положени преди повече от 600 години. През 1348 г. крал Карл IV (през 1355 г. провъзгласен за император на Свещената Римска Империя) основава университет в столицата Прага, който е най-старата образователна академична институция в Централна Европа. В наши дни Карловият университет заема челни места в световните класации на най престижните висши учебни заведения. В Чехия има 26 държавни, 2 държавни и 34 частни акредитирани висши учебни заведения, а бакалавърските и магистърските програми, които се предлагат изцяло на английски език, са над 1000.
Бакалавърските програми са с продължителност 3-4 години, магистърските – 1-3 години, а докторантурите обикновено са тригодишни. Master of Business Administration (MBA) програми се предлагат в няколко държавни и частни университети.
Академичната година е разделена на два семестъра: зимен (от средата на септември до средата на декември) и летен (от средата на февруари до средата на май). Изпитните сесии са съответно: от януари до средата на февруари и от средата на май до края на юни. Честотата и методите на оценяване на студентите зависят от сферата, която са избрали. В някои случаи се прилага системата на изпитване след всеки семестър, а в други - след всеки завършен модул. Оценявянето е в съответствие с European Credit Transfer System.

НАСТАНЯВАНЕ

Някои университети в Чехия разполагат със студентски общежития, но има възможност и за самостоятелно настаняване в частна квартира. Наемът зависи от местоположението и вида настаняване.
Студентско общежитие – самостоятелните стаи в студентските общежития са рядкост, в повечето случаи настаняването е в стая с 2 легла. Обикновено това са апартаменти, които се състоят от две стаи с по 2 легла всяка и общи кухня, баня и тоалетна.
Месечният наем е около €200 евро с включени битови сметки. Частни квартири – обикновено няколко души наемат по-голям апартамент, предимно в централната част на градовете. В зависимост от големината на жилището, обзавеждането и местоположението месечният наем варира от €500 до €800 за 2-3 стаен апартамент, като наемът за самостоятелна стая е около €250. Изисква се депозит, който се възстановява при напускане и в случай, че няма нанесени щети. Такива апартаменти могат да се намерят чрез обяви в специализирани уебсайтове и агенции за недвижими имоти, както и на информационните табла на университетите.

РАЗХОДИ ЗА ЖИВОТ

С какъв месечен бюджет трябва да разполага един студент в Чехия зависи от местоположението на висшето учебно заведение, в което учи. Обикновено разходите варират между €300 и €700 месечно и покриват наем, храна, обществен транспорт, разходи за учебни материали и джобни.

ПОЧАСОВА РАБОТА

Много студенти работят и учат едновременно. Работата на непълно работно време и по време на лятната ваканция са изключително популярни сред студентите в Чехия. За чуждестранните студенти има възможности за почасова работа особено в големите градове, където се намират представителствата на редица международни компании.
Владеенето на чешки език дава допълнително предимство на пазара на труда.

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ – СТЪПКА ПО СТЪПКА

Избор на програма – на чешки език или на английски език Обучението на чешки език е безплатно за граждани от всички националности (на места има административни такси), а на английски език – платено, но таксите са значително пониски отколкото в други държави в Западна Европа. Много университети предлагат подготвителна година за изучаване на чешки език.

Подготовка на документи:
• Диплома за успешно завършена предходна образователна степен (средно образование, бакалавърска или магистърска степен) със съответната легализация
• Срок за кандидатстване – февруари -април
• Кандидат-студентите могат да подадат документи в няколко университета/факултета едновременно
• Университетите използват система за попълване на формуляри онлайн – те насочват кандидата в процеса на кандидатстване, като позволяват да се запазва нанесената информация във всеки етап. След като се попълнят, формулярите трябва да се принтират и изпратят по пощата до съответния университет, заедно с всички други необходими документи (напр. автобиография, мотивационно писмо, препоръки, сертификат за владеене на езика на обучение, документ за платена такса за кандидатстване).
• След изпращане на документите комуникацията с университета е през онлайн системата, както и чрез имейли.
• Полагане на приемен изпит, ако се изисква – обикновено писмен тест и интервю. Най-често изпитите се държат на място в университетите, но понякога има възможност и за дистанционно полагане – по скайп. За някои специалности приемът може да бъде само по документи.
• Вземане на решение за прием след приключване на сроковете за кандидатстване и полагане на изпитите – обикновено до края на юни.
• При успешен прием – заплащане на такса за обучение за първия семестър.
• След заплащане на таксата университетът изпраща официално писмо за прием и договор за обучение.

Бакалавърски и магистърски програми на английски език се предлагат в следните области:

• Агрономство и безопасност на храните
• Архитектура и градоустройство
• Бизнес мениджмънт и администрация
• Биоинженерство
• Биология и Екология
• Икономика
• Инженерни науки, компютърни технологии
• Иновации и индустриално инженерство
• Логистика
• Маркетинг
• Медицина
• Международни отношения и политика
• Право
• Социални науки
• Стоматология
• Счетоводство и финанси
• Сценография
• Театрална режисура

Ако желаете да кандидатствате в бакалавърска или магистърска програма на английски език в университет в Чехия, консултантите на ЕДЛАНТА ще се радват да ви съдействат.