Висше образование в Ирландия

Всяка година Ирландия привлича хиляди чуждестранни студенти с гъвкавото си, иновативно и практично образование. Обучението там развива умения и качества, които се ценят високо от всеки работодател, като аналитично мислене, умения за работа в екип и комуникационни умения.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
Институциите, които предлагат висше образование в Ирландия, се разделят на университети, технологически институти и колежи. Всяко висше учебно заведение има специфични изисквания за прием и предлага различни квалификационни степени: бакалавър, магистър и доктор. Стандартната продължителност на бакалавърските програми е 3 години, като в някои случаи те могат да бъдат удължени с 1 година, която включва стаж или академичен обмен. Магистърските програми в зависимост от специалността са 1- или 2- годишни.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Ирландия има централизирана система за кандидатстване, чрез която кандидат-студентът може да подаде документите си онлайн или на хартиен носител. Приемът се извършва чрез точкова система на оценяване от самите университети. Задължителните документи за кандидатстване са:
• преведена и легализирана диплома за средно или съответно висше образование и
• сертификат за владеене на английски език: (IELTS, TOEFL, CAE, CPE и PTE).

В някои случаи, в зависимост от избрания университет или специалност, може да има допълнителни изисквания, като
например портфолио, интервю или специализиран изпит. Онлайн-системата за кандидатстване в Ирландия отваря на 5ти ноември. Крайният срок за кандидатстване е 1-ви февруари, а кандидат-студентите могат да се възползват от намаление на таксата за кандидатстване, ако подадат документите си до 20 януари. Има възможност и за късно кандидатстване до м. май срещу по-висока такса за кандидатстване.
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Таксата за граждани на Европейския съюз, които за първи път се записват за бакалавърска степен, се покрива от държавата. Като допълнение към таксата, студентите от ЕС трябва да заплатят до €3,000 (сумата варира в зависимост от университета), в които се включват административни такси за явяване на изпити, помощни услуги към студентския център на университета, както и финансиране на студентски клубове и асоциации за извънкласни дейности. Студентите могат да кандидатстват за опрощаване и на тази допълнителна такса.
За магистърски и докторантски програми студентите от ЕС плащат такси за обучение, които варират между €3,000 и €30,000 за академична година. Програмите по бизнес и медицина обикновено са най-скъпите.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ
По правило ирландските университети не отпускат стипендии за студенти от ЕС, тъй като таксата за обучение се опрощава.
Има различни институции и фондации, които подпомагат студенти, а критериите за избор на стипендианти са различни според финансиращата институция.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ
За издръжката ви в Ирландия е необходимо да предвидите около €700 – €1000 на месец, като сумата зависи от конкретното
населено място, бюджета ви и начина ви на живот. Всеки университет в Ирландия предлага настаняване, като това
обикновено са споделени апартаменти (за 4 – 8 студента) със самостоятелни стаи и общ санитарен възел и кухня. В зависимост от местоположението и типа настаняване седмичният наем варира от €120 до €250.

Кандидатствай в Ирландия с ЕДЛАНТА

ЕДЛАНТА предлага платен пакет от консултантски услуги за кандидатстване
в държавни университети в Ирландия, който включва:

1. Обща информация за висшето образование в Ирландия, процедурата и сроковете за кандидатстване
2. Изисквания за сертификат за владеене на английски език
3. Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи университети за избраната специалност
4. Възможности за получаване на заем и стипендии в Ирландия
5. Водене на кореспонденция с университетите от името на кандидата
6. Редакция на мотивационното писмо на кандидата
7. Редакция на автобиографията на кандидата
8. Попълване на формулярите за кандидатстване в избраните университети
9. Попълване на документите за настаняване
10. Информация за стъпките след приемане на студента в избраното учебно заведение.

Заяви консултация