Висше образование във Франция

Франция заема 4-то място в света по прием на чуждестранни студенти (около 330 000) и е шестата най-популярна учебна дестинация за българските кандидaт-студенти.

В системата на френското висше образование са обхванати 60 университета, над 270 висши инженерни училища, 300 висши училища по търговия и мениджмънт, 100 държавни висши училища по изкуства, 22 училища по архитектура и повече от 3000 специализирани висши училища и институти.

Франция осигурява качествено образование, богат избор на перспективни специалности и възможности за научни изследвания на високо ниво. Държавата инвестира средства във висшето образование, като поема значителна част от реалните разходи за обучение на всеки студент (около 14 000 евро на година). Тази национална политика позволява таксите за обучение в държавните учебни заведения да са едни от най-ниските в света, кaтo гарантира дипломи с високо академично качество и тяхното признаване на международно ниво.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

Във Франция висше образование се предлага в университетите; в характерните за Франция Grandes Ecoles, създадени като алтернатива на университетската система в началото на XIX-ти век и предлагащи обучение с високо качество и професионална насоченост; във висшите училища по изкуства; във висшите училища по архитектура, както и във висшите специализирани училища и институти в специфични области.

Организацията на френското висше образование е в съответствие с общата европейска схема: бакалавър (3 години), магистър (2 години) и доктор (3 години). За получаване на съответната академична степен се вземат предвид броят заверени години или семестри от момента на постъпване във висшето образование и съответстващите им кредити.
Във Франция могат да се придобият и национални професионални дипломи (след 2 или 3 години във висшето образование), които обединяват теорията с практиката и гарантират отлично професионално ниво.

ОБРАЗОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Във Франция можете да учите изцяло или частично на английски в над 1600 програми, предимно на магистърско ниво, в специалности като Business and Management, Engineering and Technology, Sciences, Environment, Health Science, Law, Economics и други.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстването за прием в първа година във френското висше образование става по електронен път в националната платформа Parcoursup. В каталога на платформата са включени над 23 000 специалности с държавна акредитация, предлагани от различни видове учебни заведения.
Процедурата е изцяло онлайн. Кандидатът може да избере до 10 програми. Документите, които е необходимо да се прикачат, са : мотивационно писмо за всяка една от избраните програми, CV в специфичен формат, академична справка или диплома за завършено средно образование, удостоверение за завършен първи етап на средното образование.
За някои от специалностите има събеседване с комисия (напр. за архитектура) или явяване на изпит (за Grandes Ecoles).
В някои висши учебни заведения и програми (напр. академии, консерватории, Grandes Ecoles, програми на английски език) се кандидатства по специфични процедури.

За прием в първа година на магистърска програма кандидатстването става в платформата Mon master. За прием във втора година на същата програма кандидатсването е в платформата на съответното учебно заведение.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Студентите от страни-членки на ЕС заплащат в държавните висши учебни заведения съответно : €170 евро за една година в образователна степен бакалавър; €243 евро за една година в образователна степен магистър; €601 евро годишна такса за инженерните програми;
€380 евро годишна такса за образователна степен докторантура.
В частните висши учебни заведения годишните такси варират от €5000 до €18000.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ

Месечният бюджет на един студент във Франция е около €800 - €1000.
Възможностите за настаняване са многобройни: държавни или частни студентски общежития, или частни квартири. Наемите за самостоятелна стая в Париж са по-високи и варират от €450 до €1100 месечно. Извън Париж те са в диапазон от €180 до €700 на месец. В тази цена не винаги е включена сметката за електричество.
Независимо какво жилище наемате, задължително трябва да посочите гарант (солидарен длъжник).
В размера на месечния бюджет трябва да се предвидят още средства за храна, транспорт, здравеопазване, култура, спорт, както и разходи за учебни материали.

КАНДИДАТСТВАЙ ВЪВ ФРАНЦИЯ С ЕДЛАНТА

ЕДЛАНТА предлага платен пакет от консултантски услуги за кандидатстване във висши учебни заведения във Франция, който включва:

1. Обща информация за висшето образование във Франция, процедурата и сроковете за кандидатстване
2. Информация за изисквания за сертификат за владеене на френски език
3. Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи университети за избраната специалност
4. Водене на кореспонденция с университетите от името на кандидата
5. Редакция на мотивационното писмо на кандидата
6. Редакция на автобиографията на кандидата
7. Съдействие при попълване на формулярите за кандидатстване в избраните университети
8. Съдействие при попълване на документите за настаняване
9. Информация за стъпките след приемане на студента в избраното учебно заведение.