Висше образование в Белгия

Като една от основателките на Европейския съюз, Кралство Белгия е страна с отворени граници, която поощрява свободното движение на хора. Известна е с изключителната си толерантност към различното и новото. В страната се говорят официално три езика – фламандски, френски и немски език, но в Белгия английският език все по-уверено си проправя път като средство за комуникация. Не на последно място това се дължи и на факта, че по-голямата част от учащите в Белгия са чуждестранни студенти.
ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
Висшето образование в Белгия е достъпно в университети, университетски колежи и признати от държавата институции, но само университетите могат да дават степен „доктор“. Освен това има различни технически и професионални институти със статут на университети, академии за изкуство и музика.
В Белгия степените, предлагани от системата на висшето образование са: професионален бакалавър (3 години), бакалавър (3 години), магистър (1 или 2 години) и доктор (2 години). Освен това, всяко отделно висше учебно заведение нерядко има най-разнообразни като съдържание и времетраене програми за придобиване на различни образователни степени.
В езиково отношение Белгия е разделена на три части – фламандска на север, френска на юг и немска на изток. Повечето курсове на обучението за степен „бакалавър“ са на фламандски или френски език. Има и разнообразни програми, особено в образователна степен „магистър“, в които обучението е изцяло на английски език. Университетите обикновено предлагат безплатни курсове по фламандски или френски език.
ОБРАЗОВАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Поради своето разположение в центъра на Европа, за студентите в Белгия е възможно да учат и само на английски език. Разбира се, това се отнася основно за Брюксел и големите фламандски градове на север. В провинцията обаче преобладава френско-говорящо население. И все пак много университети в Белгия предлагат обучение на английски език, предназначено предимно за чуждестранни студенти.
КАНДИДАТСТВАНЕ
Всяко висше учебно заведение в Белгия определя своите условия за прием самостоятелно. Кандидатстването е с диплома за завършена образователна степен, но за някои специалности се изисква и допълнителен приемен изпит. Кандидат-студентите могат да изберат за език на обучението си английски. Белгийската държава финансира отчасти образованието на студентите, които идват от страна-членка на Европейския съюз, което прави академичните такси изключително достъпни.
Самото кандидатстване може да се осъществи по електронен път или чрез изпращане на документи на хартиен носител до съответния университет. Необходимите документи са кандидатстване са: Диплома за средно образование или академична справка за учениците в 12-ти клас (съответно Диплома за висше образование за кандидатстващите в магистърски програми) и сертификат, удостоверяващ ниво на владеене на съответния език. За някои университети се изисква и мотивационно писмо, както и препоръки. Освен това, кандидатът трябва да притежава валиден международен паспорт или валидна лична карта.
ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В Белгия има две основни езикови общности, всяка от които е със собствена политика спрямо таксите. Студентите от ЕС плащат максимум €1092.10 на година, докато останалите чуждестранни студенти плащат от €979.60 – €8000 на година в зависимост от програмата.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ
В страната може да се живее с бюджет от около €900 - €1000 на месец. Повечето университети разполагат със собствени общежития. В много от учебните заведения може да се получи и информация за стаи в частни квартири. Цените са различни в зависимост от града – варират от €200 до €600 месечно. В тази цена обикновено се включват сметките за електричество и вода. В размера на месечния бюджет трябва да се предвидят средства за храна, транспорт и настаняване, както и разходи за учебни материали, които често са около €50 на месец.

Кандидатствай в Белгия с ЕДЛАНТА

ЕДЛАНТА предлага платен пакет от консултантски услуги за кандидатстване
в държавни университети в Белгия който включва:

1. Обща информация за висшето образование в Белгия, процедурата и сроковете за кандидатстване
2. Изисквания за сертификат за владеене на английски език
3. Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи университети за избраната специалност
4. Водене на кореспонденция с университетите от името на кандидата
5. Редакция на мотивационното писмо на кандидата
6. Редакция на автобиографията на кандидата
7. Попълване на формулярите за кандидатстване в избраните университети
8. Попълване на документите за настаняване
9. Информация за стъпките след приемане на студента в избраното учебно заведение.

Заяви консултация