Средно образование в Германия

Средно образование в Германия, пансионни училища и колежи в Германия.

Средно образование в Германия

В Германия, както и в международните училища, които следват германската системата за средно образование, учениците задължително полагат зрелостни изпити след 12-ти или 13-ти клас. Официалното наименование на немските матури е Аllgemeine Hochschulreife, но по-широко са известни като Abitur. В гимназиалните училища се изучават 3 основни вида предмети: чужди езици и изкуства, хуманитарни и социални науки, и математика и природни науки. През последните 2-3 години от своето обучение учениците избират определена област, в която да специализират, в зависимост от личните си предпочитания за бъдеща професионална реализация. В последствие се полагат писмени и устни зрелостни изпити само по тези избрани дисциплини. Оценките от матурите се комбинират с оценките от последните 2 - 3 години и така се образува общият успех.