Висше образование в Япония

В Япония висшето образование започва след задължително 12-годишно обучение в училище. Според програмата на обучение и продължителността висшите учебни заведения в страната се разделят на Junior College, Professional Colleges, Technical Colleges, University и Graduate Schools. Най-голяма е групата на университетите, като към 2023 година техният брой e 808, от които 620 са частни, а 188 – държавни. Програмите на обучение са предимно на японски език. Някои университети работят в сътрудничество с езикови училища или имат собствени центрове за преподаване на японски език за чужденци, където бъдещите чуждестранни студенти могат да се подготвят за полагане на изпит за езиков сертификат по японски.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

През последните няколко години във връзка с политиката на правителството за популяризирането на Япония като учебна дестинация броят на учебните програми на английски език на ниво бакалавър, магистър и доктор. Японският език обаче остава задължителен предмет и част от програмата на обучение в университета. Бакалавърските програми на английски език са с продължителност от 4 години, а магистърските – 2 години.

КАНДИДАТСТВАНЕ

За кандидатстване в бакалавърска или магистърска програма на английски език освен езиков сертификат по английски и диплома за средно образование (и съответно за бакалавърска степен) се изискват още мотивационно есе, препоръка/и от преподавател, академична справка (ако към момента на кандидатстване нямате все още диплома). Документи за участие в извънкласни дейности, резултати от международни стандартизирани тестове (напр. SAT), както и CV, също често присъстват в изискванията на университетите. Някои магистърски програми препоръчват кандидатите да притежават сертификат GRE или GMAT. Владеенето на японски език на начално ниво не е задължително, преди да започнете обучение, но е препоръчително. Два са основните сертификатни изпити за владеене на японски език: JLPT и JPE. В България изпитът JLPT се организира два пъти годишно – през юли и декември. Учебната година в университетите в Япония започва през април или септември. Подаването на документите става няколко месеца до година преди започване на съответната учебна програма. Въпреки, че за пътуване до Япония в рамките на 90 дни не е необходима виза, за обучение студентите от България е необходимо да кандидатстват за студентска виза.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ФИНАНСИРАНЕ И СТИПЕНДИИ

Годишните такси за обучение варират от 535 800 до 1 600 000 японски йени (или между €3420 и €10 220). Преди постъпване в програма се плаща такса за записване от 200 000 до 282 000 японски йени (между €1280 и €1800).
За кандидати с отлични академични резултати, освен правителствените програми за обмен на студенти, отделни университети предлагат от частични (25%) до пълни (100%) стипендии, покриващи таксите за обучение в частните университети. В държавните университети има възможност за пълна стипендия, покриваща таксите за обучение, плюс 117 000 японски йени (около € 750) на месец за разходи за живот.
Изискванията за участие в конкурсите за стипендии най-често са: отличен успех, участие в извънкласни дейности, отделно мотивационно писмо и интервю.


СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ

По данни на University Students’ Life Survey от 2023 година месечните разходи за издръжка на студент с включено студентско настаняване са около 900-1000 щатски долара. Чуждестранните студенти в Япония имат право да работят до 28 часа седмично по време на обучението си и до 8 часа на ден през ваканциите при условие, че работата не пречи на обучението им, а парите, които получават се използват за подпомагане на издръжката им по време на следването в Япония.
С ЕДЛАНТА можете да подадете безплатно документи в следните университети в Япония

Заяви консултация