Висше образование в Япония

В Япония висшето образование започва след задължително 12-годишно обучение в училище. Според програмата на обучение и продължителността висшите учебни заведения в страната се разделят на Junior College, Professional Colleges, Technical Colleges,University и Graduate Schools. Най-голяма е групата на университетите, като към 2018 година техният брой 782, от които 603 са частни, а 179 – държавни. Програмите на обучение са предимно на японски език. Някои университети работят в сътрудничество с езикови училища или имат собствени центрове за преподаване на японски език за чужденци, където бъдещите чуждестранни студенти могат да се подготвят за полагане на изпит за езиков сертификат по японски, необходим за кандидатстване в университет.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

През последните няколко години във връзка с политиката на правителството за популяризирането на Япония като учебна дестинация броят на учебните програми на английски език на ниво бакалавър и магистър се увеличава. Японският език обаче остава задължителен предмет и част от програмата на обучение в университета. Бакалавърските програми на английски език са с продължителност от 3 или 4 години, а магистърските – до 2 години.

КАНДИДАТСТВАНЕ

За кандидатстване в бакалавърска или магистърска програма на английски език освен езиков сертификат по английски и диплома за средно образование (и съответно за бакалавърска степен) се изискват още мотивационно есе, препоръка от преподавател, академична справка (ако към момента на кандидатстване нямате все още диплома). Документи за участие в извънкласни дейности както и CV също често присъстват в изискванията на университетите. Някои магистърски програми препоръчват кандидатите да притежават сертификат GRE или GMAT. Владеенето на японски език на начално ниво не винаги е задължително, преди да започнете обучение, но е препоръчително. Два са основните сертификатни изпити за владеене на японски език: JPLT и JPE. В България изпитът JPLT се организира веднъж годишно – през декември. Учебната година в университетите в Япония започва през април или септември. Подаването на документите става няколко месеца до година преди започване на съответната учебна програма. Въпреки, че за пътуване до Япония в рамките на 90 дни не е необходима виза, за обучение студентите от България е необходимо да кандидатстват за студентска виза.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ФИНАНСИРАНЕ И СТИПЕНДИИ

Годишните такси за обучение варират от 800 000 до 1 600 000 японски йени (или между $7500 и $15000). Изключение
прави обучението по медицина, където таксите достигат до 6 000 000 йени.
За кандидати с отлични академични резултати, освен правителствените програми за обмен на студенти, отделни университети предлагат от частични (35%) до пълни (100%) стипендии. Изискванията за участие в конкурсите за стипендии най-често са: отличен успех, участие в извънкласни дейности, отделно мотивационно писмо и интервю.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ

По данни на University Students’ Life Survey от 2018 година месечните разходи за издръжка на студент с включено студентско настаняване са около 900-1000 щатски долара. Чуждестранните студенти в Япония имат право да работят до 28 часа седмично по време на обучението си и до 8 часа на ден през ваканциите при условие, че работата не пречи на обучението им, а парите, които получават се използват за подпомагане на издръжката им по време на следването в Япония.
С ЕДЛАНТА можете да подадете безплатно документи в следните университети в Япония

Заяви консултация