Средно образование в Швейцария

Със своите четири официални езика – немски, френски, италиански и романш Швейцария е една от водещите държави, които активно насърчават мултикултурното образование. В много от пансионните училища чуждестранните ученици се обучават съвместно с деца от различните региони на страната. Обучението се провежда по специална методика, пригодена за бързо усвояване на
учебния материал от ученици от различни националности, като ги подготвя за предизвикателствата на съвременния свят.

Консултантска агенция ЕДЛАНТА си сътрудничи с престижни международни училища в Швейцария: Aiglon College, Brillantmont International School, Collège du Léman, La Garenne International School, Institut auf dem Rosenberg, Institut Monte Rosa, Leysin American School (LAS), Lyceum Alpinum Zuoz и TASIS The American School. Всяко едно от тях се фокусира върху усвояването на широк набор от академични знания и социални умения, отвъд културните бариери.

Средното образование в Швейцария подготвя учениците за международно признати квалификации, които са необходима предпоставка за постъпване в елитни колежи или университети по цял свят.