Висше образование

Висше образование в чужбина, кандидатстване в университети в чужбина с ЕДЛАНТА.

ЕДЛАНТА e специализиран консултант за кандидатстване в университети в чужбина

Пакетът от консултантски услуги за кандидатстване в чужбина включва:

 • Кариерни тестове и консултации за изборa на специалност
 • Интервю с кандидата и съставяне на план за процеса на кандидатстване
 • Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи университети
 • Редакция на мотивационното есе на кандидата
 • Редакция на английския текст на препоръката
 • Редакция на CV
 • Комплектоване на документите и попълване на формулярите
 • Консултации за финалния избор на университети
 • Съдействие за превод и легализация на документите за кандидатстване
 • Изпращане на документите с куриерска поща и/или по e-mail
 • Кореспонденция с университетите от името на кандидата
 • Попълване на документите за настаняване
 • Попълване на документите за студентски заем
 • Актуална информация и помощ при попълване на документи за стипендии
 • Постоянна връзка по телефон, е-мail и Skype с консултанта

Заяви безплатна консултация

Екипът на ЕДЛАНТА те очаква!