Висше образование в Германия

Висше образование в Германия, кандидатстване, университети, стипендии

Германия е сред страните, които с безплатното си и качествено образование традиционно привличат голям брой български студенти. Разположена в сърцето на Европа, Германия винаги е била сред лидерите, както в световната политика, така и в световната икономика. По брой на населението Германия се нарежда на второ място в Европа, след Русия.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
Висшето образование в страната е с дългогодишни традиции. Най-старият университет в Германия, Хайделберг, е създаден още през 1386 г. Освен с традициите си, образованието в Германия е известно със свобода на избора по отношение на специалностите и образователните програми. В повечето университети студентите могат сами да съставят и определят фокуса на програмата си чрез самостоятелен избор на задължителните и избираемите модули. Университетите предлагат разнообразни възможности за съчетаване на изследователска работа със стажове, с цел осъществяване на по-добра връзка между теория и практика.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Задължителните документи за кандидатстване в Германия са: диплома за средно или съответно висше образование, международно признат сертификат за владеене на немски език (TestDaF, Zertifikat des Goethe-Instituts, DSD Stufe II, DSH) и попълнен формуляр за кандидатстване във ВУЗ. За някои специалности се изискват допълнителни документи. Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от специалността и университета. За бакалавърска програма, започваща през зимния семестър, е препоръчително да се консултирате със специалист в периода септември – декември в предходната календарна година.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
В цяла Германия семестриалните такси за бакалавърски програми са отменени. Заплащат се административни такси в размер от €70 до €370 на семестър. Тези такси включват т.нар. „семестриален билет”, който в повечето провинции ви дава право да ползвате безплатно обществения транспорт през целия семестър. Размерът на административните такси варира в различните провинции и университети и се актуализира всеки семестър. В някои провинции има наказателна такса за просрочен семестър. За магистърските програми университетите имат право да изискват заплащане и на семестриални такси. Те се определят от университетите индивидуално за различните специалности.

СТИПЕНДИИ
По правило германските университети не отпускат стипендии за чуждестранни студенти, но други институции и фондации дават възможност за подпомагане на академичното обучение. Критериите за избор на стипендианти са различни според финансиращата институцията. Кандидатите трябва да докажат много добро владеене на немски език, висок успех, добра мотивация за обучение в избраната програма в Германия и ясен план за бъдеща професионална реализация. В някои случаи се изисква и социална ангажираност на студента.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ
За издръжката ви в Германия е необходимо да предвидите около €650 - €800 на месец, като сумата зависи от конкретното място, бюджета ви и начина на живот. Разходите в западните провинции са по-високи от тези в източните, а и животът в големите градове е по-скъп. Вариантите за настаняване са: в самостоятелна стая в частна квартира, в общежитие или в апартамент (с други студенти в т. нар. Wohngemeinschaft/ WG). В зависимост от местоположението и типа настаняване месечният наем варира от €160 до €500.

Кандидатствай в Германия с ЕДЛАНТА

ЕДЛАНТА предлага платен пакет от консултантски услуги за кандидатстване в държавни университети в Германия, който включва:

  • Обща информация за висшето образование в Германия: процедура и срокове за кандидатстване, изисквания за езиков сертификат за владеене на немски език, възможности за получаване на стипендии в Германия, настаняване
  • Подбор на подходящи университети според избраната специалност и проучване на процедурата за кандидатстване
  • Водене на кореспонденция с университетите от името на кандидата
  • Редакция на мотивационното писмо на кандидата (ако е необходимo)
  • Редакция на автобиографията (ако е необходима)
  • Попълване на формулярите за кандидатстване в уточнените университети
  • Информация за стъпките след приемане на студента във ВУЗ
  • Помощ при записване в университета.


Заяви консултация