Кандидатстване с ЕДЛАНТА

Защо да кандидатстваш в университет в чужбина с ЕДЛАНТА?

1. Консултантите на ЕДЛАНТА са опитни специалисти, които могат да направят професионална оценка на възможностите ти да бъдеш приет/а в най-подходящия за теб университет.

2. В ЕДЛАНТА разглеждат избора на специалност и академична програма като част от твоя личен план за професионална и житейска реализация.

3. С помощта на консултантите на ЕДЛАНТА можеш да представиш твоето мотивационно есе и всички документи за кандидатстването в желаните съдържание и форма.

4. ЕДЛАНТА предлага подробна информация за академичните програми в избраните от теб университети, както и полезна информация за културата и националните особености на съответната страна.

5. От консултантите на ЕДЛАНТА можеш да получиш подробна информация за възможностите за стипендии, студентски заеми и работа по време на следването.

6. Екипът на ЕДЛАНТА ще ти окаже съдействие при кандидатстването за настаняване в общежитие на университета, в който си приет.

7. Комуникацията ти с консултантите на ЕДЛАНТА е лесна и ефективна, защото имаш непрекъсната връзка с тях по телефон, e-mail или Skype.

8. ЕДЛАНТА е официален представител за България на редица реномирани европейски университети, които предлагат широка палитра от бакалавърски и магистърски програми по различни специалности.

9. Консултантите на ЕДЛАНТА редовно участват в тренинги, организирани от европейските университети, които представляват в България, и се запознават на място с условията за обучение и живот, които тези университети предлагат.

10. Консултантите на ЕДЛАНТА редовно участват в международни панаири и изложения за висше образование и непрекъснато разширяват мрежата от образователни институции, с които си партнират.

11. На организираните от ЕДЛАНТА изложения ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ мога да се срещна лично с представители на редица престижни европейски университети, както и с български студенти, които вече учат там.

Заяви безплатна консултация