Висше образование в Австрия

Висше образование в Aвстрия, кандидатстване, университети, стипендии

Всяка година Австрия привлича хиляди чуждестранни студенти с качествено образование и отлични условия за следване.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
Австрийските университети се разделят на следните категории: класически университети, университети по изкуствата, университети по приложни науки, ВУЗ–ове за подготовка на преподаватели и частни университети. Всеки университет има специфични изисквания за прием на студенти и предлага различни квалификационни степени. Предлага се 3-годишно обучение (с 2 семестъра в академичната година), в съответствие с европейския модел бакалавър-магистър, както и степента Първи държавен изпит /Staatsexamen/ за медицински специалности и право.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Задължителните документи за кандидатстване в Австрия са: диплома за средно или съответно висше образование, международно признат сертификат за владеене на немски език (ÖSD - C1, Zertifikat des Goethe-Instituts C1, DSDII, TestDaF, DSH 2, T elc C1 Deutsch Hochschule) и попълнен формуляр за кандидатстване във ВУЗ. В някои случаи се изисква явяване на предварителен изпит на място в избрания университет или предоставяне на допълнителни документи онлайн, по пощата или на място лично от кандидата. Сроковете за кандидатстване и процедурата се различават в зависимост от избраната програма и университет. Поради това е препоръчително да се консултирате със специалист в периода септември – декември при кандидатстване за бакалавърска програма, започваща през зимния семестър на следващата година, и по възможност около година преди началото на желаната магистърска програма.
Много важно е да не пропуснете срока за регистрация за приемните изпити. Записването става онлайн на страниците на университетите, като датите варират за различните специалности и университети. Форматът на изпитите също не е единен, като вариантите са класически тест за познания по предмета, онлайн тест или събеседване с преподавателите.

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Редовните студенти от Европейския съюз се освобождават от заплащане на семестриална такса за периода на определения в учебната програма срок на следване, включително допълнителни два семестъра. Дължи се единствено административна такса от €20.70 до €21.20 на семестър. Изключение правят университетите, които предлагат медицински специалности, както и университети по приложни науки, които изискват пълно заплащане както на семестриалната такса от близо €370 така и на административната. Студентите ползват редица намаления за градски транспорт, спортни клубове, библиотеки, културни събития и др.

СТИПЕНДИИ
Стипендии за чуждестранни студенти се отпускат от частни фондации и организации. Критериите за селекция на стипендиантите зависят от финансиращата институция, като обикновено се изисква много добро владеене на немски език, висок успех, добра мотивация за обучение в избраната специалност и ясен план за бъдещо професионално развитие.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ
Месечните разходи на студентите в Австрия са около €800, но сумата зависи от конкретното място, бюджета ви и начина на живот. Студентите имат право да работят до 20 часа седмично.

Кандидатствай в Австрия с ЕДЛАНТА

ЕДЛАНТА предлага платен пакет от консултантски услуги за кандидатстване в държавни университети в Австрия, който включва:

 • Обща информация за висшето образование в Австрия,
 • процедурата и сроковете за кандидатстване
 • Изисквания за сертификат за владеене на немски език
 • Възможности за получаване на стипендии в Австрия
 • Подбор и изготвяне на разширен списък от подходящи
 • университети за избраната специалност
 • Водене на кореспонденция с университетите от името на
 • кандидата
 • Редакция на мотивационното писмо на кандидата
 • (ако е необходимo)
 • Редакция на автобиографията на кандидата
 • (ако е необходимо)
 • Попълване на формулярите за кандидатстване
 • в избраните университети
 • Информация за стъпките след приемане на студента във
 • ВУЗ.


Заяви консултация