Изложения

Изложения за образование в чужбина

Консултантска агенция ЕДЛАНТА организира ежегодно изложения за образование в чужбина "Образование за успешна кариера" и "Средно образование в чужбина".

Минали изложения