Изложения

Изложения за образование в чужбина

Консултантска агенция ЕДЛАНТА организира ежегодно изложения за образование в чужбина "Европейско образование за успешна кариера" и "Средно образование в чужбина".

Предстоящи изложения

Минали изложения