Висше образование в Нидерландия

Висше образование в Нидерландия, кандидатстване, университети

Висшето образование в Нидерландия привлича студенти от цял свят с модерния начин на преподаване и практическата насоченост на академичните програми. Повечето университети в страната получават финансиране от държавата, което позволява по-ниски такси за обучение.
Образованието в Нидерландия отговаря на всички международни стандарти и е добре познато в целия свят. Научните
изследвания, проведени в холандските университети, са високо ценени както на национално, така и на международно ниво.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА

В Нидерландия висшите учебни заведения са два вида: класически университети с теоретична/изследователска насоченост (Research Universities) и университети по приложни науки (Universities of Applied Sciences) с по-практична насоченост. Класическите университети извършват научноизследователска работа, като обикновено всеки от тях има строга специализация: например в сферата на инженерните науки и технологиите, в сферата на хуманитарните или био медицинските науки. Университетите по приложни науки от своя страна подготвят студентите за конкретни професии, като бакалавърските програми включват задължителни стажове. Холандската образователна система е интерактивна и се фокусира върху работа в екип, което помага на чуждестранните студенти да се срещнат и опознаят. По време на обучението си в Нидерландия студентите стават отговорни специалисти с глобална перспектива и международна ориентация. Нидерландия получава международно признание за своята новаторска образователна система за обучение Problem Based Learning (PBL), чрез която студентите се научават как да анализират и решават практически проблеми и да развиват собствената си професионална индивидуалност.
Известна със своите вятърни мелници, канали и живописни градове, Нидерландия има значителен опит в академичния и културния обмен. По-голямата част от населението е многоезично и над 2000 магистърски програми в Нидерландия вече се преподават на английски език. Продължителността на магистърските програми варира от една до две години.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Няма единен срок за подаване на документи за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми в Нидерландия. Университетите имат различни крайни срокове за кандидатстване, като най-ранният е 15 януари, а най-късният – 15 август в годината на кандидатстване. Особено важно е да проверите дали програмата, която сте си избрали, е NUMERUS FIXUS – т. е. дали има ранен срок за кандидатстване и дали приемът на студенти за бакалавърска програма е ограничен. Ако избраната от вас програмата е от този вид, това означава допълнителни изпити и изисквания. Основният набор от документи, които ви трябват при кандидатстването, включва:
- мотивационно писмо
- препоръка от преподавател (за кандидат- магистрите се изискват две препоръки)
- академична справка с хорариум и/или диплома за завършено средно и/или висше образование.
Неизменна част от кандидатурата е езиковият сертификат за владеене на английски. За специфичнитеизисквания на някои от университетите се обърнете към вашия консултант от ЕДЛАНТА!

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Годишната такса за обучение във финансираните от държавата университети за учебната 2023/2024 година е €2314 за бакалавърските и магистърските програми. През последните три години правителството на Нидерландия взе решение таксата за първата година от бакалавърската степен да бъде намалена наполовина (€1157). Тепърва се очаква потвърждение, дали и стартиращите обучението си през 2023/2024 ще могат да се възползват от това намаление. За магистърските програми таксите варират – при някои таксата е същата като за бакалавърската степен, но се срещат и програми с по-висока такса.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ

Тъй като голяма част от таксата за следването се покрива от държавата, холандските университети нямат практиката да дават стипендии. Въпреки това, за кандидат студентите в Нидерландия държавата предлага студентско финансиране (Tuition fee loan), което покрива академичната такса. За да получите това финансиране, трябва да сте на възраст под 30 г., да сте приет в програма за редовно обучение в Нидерландия, да имате BSN номер и холандска банкова сметка. Също така, ако работите минимум 56 часа на месец и доходът на родителите ви е под 30 000 лв., можете да се възползвате от допълнително социално финансиране – Supplementary grant.

СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ

От €750 до €1500 на месец са средствата, с които студентите трябва да разполагат, за да покриват месечните си разходи за храна, настаняване, застраховка и др. Месечният наем варира между €400 и €1000 в зависимост от града и типа настаняване. По-високи са наемите в по-големите градове като Амстердам, Ротердам и Хага. Повечето университети в Нидерландия не разполагат със собствени общежития, което прави намирането на квартира по-трудно и затова е добре да започнете търсенето няколко месеца преди старта на учебната година.
От 1 януари 2014 г. бяха премахнати ограниченията за работа за българи. Не забравяйте обаче, че ако работите в Нидерландия, дори и като студент, е задължително да имате здравна застраховка.

Кандидатствай в Холандия с ЕДЛАНТА

ЕДЛАНТА е официален представител на редица холандски университети за България и при нас можеш да подадеш безплатно своите документи за кандидатстване.