Средно образование в САЩ

Продължителността на средното образование в САЩ е 6 години – от 7 до 12 клас, като през първите две години от образованието си учениците посещават средно училище за младежи, а след това (между 15 и 18 години) – гимназия, където програмите са ориентирани към подготовка за кандидатстване в колежи и университети.

Advanced Placement Program (AP) е академична програма за средно образование в САЩ, която представлява 3-годишен курс на обучение (от 10-ти до 12-ти клас). Изучават се два задължителни предмета и 4 – 5 избираеми дисциплини от сферата на естествените или приложните науки: история на изкуството, биология, математика, химия, компютърни науки, икономика, английски език, екология, европейска история, френски език, немски език, политика, география, латински, теория на музиката, физика, психология,
испански, статистика, студийни изкуства, история на САЩ, световна
история.

Учениците се оценяват по 5-степенна система от 1 до 5, като
5 е най-високата оценка. Обучението приключва с изпити в края на май на финалната академична година, като след завършване на 12-ти клас учениците получават aмериканска диплома за средно образование САЩ с необходимите за кандидатстване в университет академични кредити. На учениците, които постигнат оценки 4 или 5 на финалните изпити, им се признава съответния курс от първата година в колежа. За да получат квалификацията Advanced Placement Diploma (APID), учениците трябва да имат оценка 3 или по-висока
по пет от изучаваните предмети. Дипломата APID е създадена за ученици, които се обучават в страни извън САЩ, и такива, които искат да продължат образованието си в университети по света.

В САЩ учебната година започва през септември и завършва в края на май. Точната дата и броят на сроковете се определя индивидуално от самите училища. На разположение на гимназистите има лични ръководители (tutors), които помагат да се изготви индивидуален учебен план. Всеки от курсовете в програмата Advanced Placement се ползват с високо академично признание.

Програмата Advanced Placement се предлага в нашите партниращи пансионни училища в САЩ (CATS Academy Boston), Австрия (American International School – Salzburg), Великобритания (ACS Cobham International School) и Швейцария (TASIS The American School in Switzerland).