Блог » Полезнo

МИТ #1 - Трябва да следвам в ТОП университет

МИТ #1 - Трябва да следвам в ТОП университет
МИТ #1 - Трябва да следвам в ТОП университет
Преди няколко години германското правителство заедно с ръководствата на 16-те провинции в страната за първи път организира състезание между университетите за най-добра научна дейност. Откроени бяха най-силните университети и научни центрове, които получиха и финансови стимули за своята академична дейност.

Програмата, наречена "Exzellenzinitiative", преследва една основна цел - да изведе германското висше образование на световно ниво. Според официалната статистика през миналата година броят на студентите в страната e надвишил 2,2 млн., което е своеобразен рекорд за последните няколко години.

За участие в "Exzellenzinitiative" са допуснати над 100 университета, покриващи критериите на програмата. Кандидатите се състезават в три категории, в зависимост от това на какво ниво развиват научно-изледователска дейност. Първата включва университети, които са обособили отделни школи за стимулиране на младите учени. Във втората мерят сили онези учебните заведения, които притежават водещи изследователски центрове. В третата,"кралска" категория, се борят най-добрите - онези, които са в състояние да предложат концепции за бъдещето и да се състезават на световно равнище.

Новите кандидати правят всичко, което е по силите им, за да изместят някой от сегашните елитни университети. Така например, университетът в Майнц акцентира върху отличното финансово обезпечаване на научната дейност. За целта е създаден специален фонд за стипендии, който стимулира изследователския потенциал на учените и позволява на младите изследователи да се занимават с наука в продължение на пет години, без да има нужда да работят на друго място. Най-забележителното е, че сумите могат да достигнат до 1 милион евро! Пример за такъв проект е "Material Science", в който физици, химици и биолози разработват материалите на бъдещето.

Друг от най-старите университети, Хумболтовият в Берлин, атакува наградата с интердисциплинарни проекти, посветени на устойчивото развитие, урбанизацията и използването на природните ресурси.

В резултат на това 10 университета имат право да се наричат “Exzellenzuniversitaten” от 2019 до 2026 година. Това са :
• Die Rheinisch-Westfälische Technische Universität Aachen
• der Berliner Verbund aus Freier Universität, Humboldt-Universität und Technischer Universität
• die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
• die Technische Universität Dresden
• die Universität Hamburg
• die Universität Heidelberg
• das Karlsruher Institut für Technologie
• die Universität Konstanz
• die Ludwig-Maximilians-Universität München
• die Technische Universität München
Въпреки че в Германия има много топ университети, те няма как да са „топ“ за всичките специалности, които предлагат.

Даден университет може да е водещ в дадена сфера и да отстъпва по място в друга сфера на предлаганите от него специалности.

Ето защо, когато кандидат-студентът избере своята специалност, консултантите могат да го насочат към най-добрите университетите в Германия, които я предлагат, стига разбира се ученикът да отговаря на критериите за прием.

Искаш да кандидатстваш в Германия?

Поискай консултация, като попълниш формата:

Добави нов коментар