Блог » Стипендии и конкурси

Победителят в конкурса за есе е ...

Маргарита Бойчева решава да прекъсне висшето си образование в България и да замине да учи Arabic Studies в University of Manchester. Мечтае за едно пълноценно изживяване и научаване на нови неща! Взе участие в ежегодния ни конкурс, а след като единодушно я избрахме за победител, се постарахме да я изненадаме подобаващо. Обикновенно, обявяването на победител се случва повреме на нашия летен pre-departure event YEAP, но тази година, предвид обстоятелствата, бяхме предизвикани да сме по-креативни във връчването на стипендията!

Ели Тончева й връчи сертификат с еднократната стипендия на ЕДЛАНТА от 1000 евро. Ето част от думите й към Маргарита:
"Личи си, че знаеш какви големи и разнообразни възможности за кариерно развитие ти дава избраната от теб професия. Впечатлени сме от твоята увереност и ентусиазма ти, от голямото ти желание да разбиеш стереотипите и като специалист да помогнеш за толерантността и разбирателството между хората.

Възползвай се от възможностите на образованието в чужбина и представи България достойно пред света!

На добър час!"

Ето го и самото есе! Приятно четене!

Как професията, която избирам, ще промени света?

„Не бива да се страхуваме да признаваме истината от какъвто и източник да ни е достигнала, дори да ни е донесена от предишни поколения и чужди народи. За този, който търси истината, няма нищо по-ценно от самата истина.“
Ал Кинди (801 – 866), арабски мислител

Когато повечето хора чуят думите арабин или Арабски свят, умовете им правят множество повърхностни асоциации като джихад, радикален Ислям и тероризъм. Последното е много сериозна заплаха, но не и основание всички араби да бъдат поставяни под общ знаменател. Тази екзотична част от света е забулена както от мистерия, романтичност и загадъчност, така и от неверни слухове и стереотипи. В медийното и общественото пространство битуват твърдения, които са в абсолютно противоречие с научните факти и създават лъжлива представа за този иначе така удивителен свят. За да придобие дадено общество по-ясна представа какво представлява дадена култура, то се нуждае от помощта на специалисти, които владеят прекрасно нейния език, познават порядките, историята и бита й. Именно с това се занимават арабистите. Но как тази професия би променила света?

Арабистът е изключително важен с това, че има множество сфери, в които би допринесъл значително. Той може да бъде дипломат, ислямовед, учен, журналист, културолог, политически съветник, изкуствовед, антрополог, социален работник, езиковед и разбира се, преводач. Именно уменията, необходими за последното, дават на арабиста такава свобода. Езиковата бариера е една от основните причини да съществуват толкова много неясноти, свързани с Арабския свят. Една от дейностите, в които преводачът от арабски би бил незаменим, е като превежда статии и по този начин дава ясна информация на обществото какво точно се случва в тези държави. Журналист, който не владее арабски, не би могъл да се справи с превода на подобен материал. В епоха на масова дезинформация и предоверяване на съмнителни източници, всеки опит да се научи обществото да отсява факти от измислици е крачка напред към по-толерантно и трезвомислещо човечество.

Безценна е работата на такъв специалист и по време на срещите на ООН, тъй като арабският е един от шестте официални езика на организацията, а също така и по време на официални посещения на държавни лидери в арабски страни. Добрата комуникация е ключова за установяването на качествени дипломатически отношения. Поемайки дипломатически постове в някоя от тези държави, арабистът може активно да работи и за премахването на стереотипното мислене към Запада у самите араби. Важно е да споменем, че двете страни са както различни, така и доста си приличат.

Категорично обаче най-голяма промяна в света би оказала помощта от страна на преводача към бежанци, търсещи по-добър живот. Голяма част от тях срещат езикови и културни трудности при интеграцията в нова държава. За да бъде тя лесна и най-вече успешна, е необходима работата с арабоговорящи специалисти. Един преводач би могъл да работи като преподавател по английски или друг език, необходим за по-добро образование и добре платена работа. Също така би могъл да се занимава със социална дейност, посветена на деца бежанци, с която да ги подкрепя при преодоляването на езиковата бариера, а и да съхранят собствените си безценна култура и език. Той е напълно способен да помогне на такова дете да напредне в класическия арабски, за да владее отлично сложната му граматика и да чете с разбиране Свещения Коран (ако изповядва тази вяра, тъй като това не е задължително). Веднъж получило шанс за развитие, в бъдеще детето може да стане успешен лекар, учен или изобретател.

По време на военни действия, когато е необходим превод между двете страни, преводачът от арабски е най-важен, защото и най-малката неяснота в комуникацията би могла да завърши с фатален край. Много от преводачите в конфликтни зони работят с риск за живота си, далеч от семейството и дома си, борейки се за по-мирен свят.

За съжаление, борбата с тероризма е неизбежна тема, когато става въпрос за Арабския свят. Именно в тази сфера преводачът отново има ключова роля. Например, когато трябва да се чете кореспонденция между предполагаеми терористи, да се слушат записи или да се провеждат разпити. Това изисква изключително добро познаване не само на книжовния арабски, който е валиден в административната и културната сфера на всяка арабска страна, но и на регионалните диалекти. Работа в името на запазването на най-висшата ценност, а именно човешкия живот, няма как да не промени света.

Арабистът ислямовед е способен да разбие и всички клишета, свързани с Исляма. Богатият набор от езикови, исторически и културни познания го прави способен да обяснява значенията на ислямски термини и религиозни практики; да дава разбираема и точна информация, свързана с различни опасни групировки и секти, които сами по себе си нямат нищо общо с истинската мюсюлманска вяра, но успешно настройват негативно към нея останалия свят.

„Знанието и мъдростта са изгубените свойства на вярващия, казал имам Али, затова ги търсете, дори и да са у неверници.“ Навсякъде, където имало нещо ново за откриване и научаване, мюсюлманите трябвало да имат увереността и любопитството да се учат от други цивилизации и култури. И резултатът от тази любознателност впоследствие представлявал мощна империя, която допринесла изключително за развитието на математиката, медицината, химията и философията, а също и за превода на множество трудове на древногръцки учени и философи, сред които има дори такива, оцелели единствено на арабски език – например „Аритметиката“ на Диофант.

Точно такъв мироглед е необходим, за да бъдат победени омразата и ксенофобията. Не чрез отричане на непознатото, а чрез търсене на истината. Умението на арабиста да свързва два напълно различни свята, преодолявайки езиковите и културните пречки, е именно това, което ще промени света. Ще го направи по-обединен, по-силен, по-толерантен, по-красив.

Добави нов коментар