Блог » Стипендии и конкурси

ВАУЧЕРИ НА СТОЙНОСТ от 150 до 300 ЕВРО ЗА ЕЗИКОВ КУРС В МАЛТА

Добра новина за всички, които обмислят езиков курс в Малта това лято! Чуждестранните граждани, които ще пътуват за Малта с цел участие в езиково обучение, могат да се възползват от ваучери на стойност от 150 до 300 евро, това съобщи министърът на туризма Клейтън Бартоло. Схемата с раздаване на ваучери влиза в сила от 1 юни 2021 г. и има за цел да подпомогне туризма и в частност езиковите центрове в Малта. Документите ще се подават чрез училищата, които ще съдействат в административния процес.

КОЙ И ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

• Възраст на кандидатите – над 13 г.
• Резервиран и платен езиков курс
• Резервиран полет
• Период на пребиваване – не по-малко от 15 нощувки
• Стойност на ваучера – от 150 до 300 евро (в зависимост от броя на нощувките – отпускат се 10 евро/дневно, но не повече от 300 евро общо)

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗИСКВАТ?

• Копие на международния паспорт
• Копие на самолетен билет – с фиксирани дати за отиване и връщане
• Попълнен и подписан формуляр за съгласие – изпраща се от езиковия център заедно с документите за потвърждение на курса. В него се посочват следните данни: трите имена, номер на паспорта, домашен адрес, държава по произход, дата на раждане, мобилен телефон, имейл адрес.

РЕД И УСЛОВИЯ

• Период на валидност на ваучерите: юни – декември 2021 г.
• Принцип на предоставяне - ,,първи по време, първи по право“
• Срок за представяне - до 5 дни от началната дата на курса
• Бюджет, отпуснат от малтийското министерство на туризма - 1 милион евро
Свържете се с консултантите на ЕДЛАНТА и не изпускайте възможността да се изберете най-подходящия за Вас езиков курс!

Добави нов коментар