Университети

Tilburg University

Основан: 1927
Местоположение: Тилбург, Холандия
Най-близко летище: Амстердам
Общ брой студенти: 12 000
Годишна такси за обучение:
бакалавърски програми: EUR 2168
магистърски програми: EUR 2168

Безплатно кандидатстванe с ЕДЛАНТА
Нидерландия
Английски
Бакалавър, Магистър
Art and Music, Business, Management, Economics and Finance, Computer Science/IT
Tilburg University е един от най-известните изследователски холандски университети и заема място сред 50-те най-добри за бизнес, право, икономика и психология в световен мащаб. Times Higher Education поставя Tilburg University на първо място сред холандските университети в сферата на бизнеса и икономиката за 2019 година. Университетът предлага 68 бакалавърски и магистърски програми, от които 53 са изцяло на английски език. Tilburg University привличат близо 16 000 студенти от които над 2500 чуждестранни. Обучението се осъществява както чрез лекции и семинари, водени от гост-лектори, така и чрез работа по индивидуални или групови изследователски проекти. Университетът има договори за партньорство с над 100 водещи университети в Европа, Азия и Америка.
Академични програми
Бакалавърски програми
BA Online Culture: Art, Media and Society
BSc Cognitive Science and Artificial Intelligence
BSc Econometrics and Operations Research
BSc Economics
BSc Entrepreneurship and Business Innovation
BSc Global Management of Social Issues
BSc Human Resource Studies: People Management
BSc International Business Administration
BSc International Sociology
BSc Psychology
Joint BSc in Data Science
LLB Global Law
University College Tilburg: Liberal Arts and Sciences


Магистърски програми

Accountancy
Art and Media Studies
Business Analytics and Operations Research
Business Communication and Digital Media
Children's Literature, Media and Culture (multiple degree)
Christianity and Society
Cognitive Neuropsychology
Cognitive Sicence and Artificial Intelligence
Communication and Cognition
Communication and Information Sciences
Data Science and Entrepreneurship (joint degree with TUe)
Data Science and Society
Digital Culture Studies

Econometrics and Mathematical Economics
Economic Psychology
Economics
Economics: Behavioral Economics
Economics: Data Science
Economics: Financial Economics
Economics: Law and Economics
Economics: Public Policy
Economics: Sustainable Development
European Law and Global Risk (LLM)

Finance
Finance: CFA

Health Humanities
Health, Wellbeing and Society
Human Resource Studies

Information Management

International Business Law (LLM)
International Business Tax Economics
International Business Tax Law (LLM)
International Law and Global Governance (LLM)
International Management

Labour Law and Employment Relations (LLM)
Law and Technology (LLM)

Management of Cultural Diversity
Marketing Analytics
Marketing Management
New Media Design

Organization Studies
Organizing for Global Social Challenges

Philosophy and Mind of Psychology
Philosophy of Contemporary Challenges
Philosophy of Humanity and Culture
Politics, Policy and Societal Development
Positive Psychology and Well-being
Public Governance: Public Administration, Economics and Law (MSc)
Quantitative Finance and Acturial Science

Sociology
Sociology and Population Studies (double degree with Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Sociology and Social Research (double degree with University of Trento, Italy)
Sociology: Bamberg - Tilburg (Double degree w/ University of Bamberg, Germany)

Strategic Management: Consultancy
Strategic Management: Entrepreneurship
Supply Chain Management
Work and Organizational Psychology
Изисквания за прием
Бакалавърски програми
• Диплома за средно образование
• TOEFL iBT 80 т., IELTS 6.0 или еквивалентен сертификат
• Мотивационно есе

Магистърски програми
• Диплома за бакалавърска степен
• TOEFL iBT 90 т., IELTS 6.5 или
• еквивалентен сертификат
• Мотивационно есе
• Успешно положен изпит GMAT или GRE (за програмите по бизнес и икономика)
• Препоръки
• CV
Настаняване
Университетът не разполага със собствено общежитие, но в града съществуват организации, които предлагат временно студентско настаняване или т. нар. short stay. Месечният наем варира между €350 и €500 в зависимост от типа настаняване.
Кандидатствай БЕЗПЛАТНО с ЕДЛАНТА!
ЗАЯВИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ