Университети

Tilburg University

Основан: 1927
Местоположение: Тилбург, Холандия
Най-близко летище: Амстердам
Общ брой студенти: 12 000
Годишна такси за обучение:
Бакалавърски програми: EUR 2209
Магистърски програми: Таксата варира според специалността.
За актуална информация попитайте консултантите на ЕДЛАНТА.

Безплатно кандидатстванe с ЕДЛАНТА
Нидерландия
Английски
Бакалавър, Магистър
Art and Music, Business, Management, Economics and Finance, Computer Science/IT
Tilburg Universityе един от най-известните изследователски нидерландски университети и заема място сред 50-те най-добри за бизнес, право, икономика и психология в световен мащаб. Times Higher Education World University Ranking (2021) поставя програмите на Tilburg University по психология, право и бизнес и икономика в топ 50 в света.
Университетът предлага 71 бакалавърски и магистърски програми, от които 48 са изцяло на английски език. Tilburg University привличат близо 16 000 студенти, от които над 2500 чуждестранни. Обучението се осъществява както чрез лекции и семинари, водени от гост-лектори, така и чрез работа по индивидуални или групови изследователски проекти.
Университетът има договори за партньорство с над 100 водещи университети в Европа, Азия и Америка.
Академични програми
Бакалавърски програми
• Cognitive Science and Artificial Intelligence
• Data Science
• Economics
• Entrepreneurship and Business Innovation
• HR Studies: People Management
• International Sociology
• Liberal Arts and Sciences
• LLB Global Law
• Online Culture: Art, Media
and Society
• Psychology**
• Global Management of Social Issues

Магистърски програми

• Accountancy
• Applied Social Psychology
• Business Analytics and Operations
Research
• Cognitive Science and Artificial Intelligence
• Communication and Cognition
• Communication and Information Sciences
• Econometrics and Mathematical Economics
• Economics
• European Law and Global Risk
• Finance
• Human Resource Studies
• Information Management
• Information Technology for
• International and European Law
• International Business Law
• International Business Tax Law
• International Law and Human Rights
• International Management
• Labour Law and Employment
• Management of IT (IMMIT)
• Management Science
• Marketing Analytics
• Marketing Management
• Operations Research and Organization Studies
• Politics, Policy and Societal Development track
• Public Governance
• Quantitative Finance and Actuarial Relations
• Science
• Social Psychology
• Sociology
• Strategic Management
• Supply Chain Management

* Списъкът с програми е непълен. Актуална информация за конкретна специалност можете да получите от консултантите на ЕДЛАНТА.

**Програмата е Numerus Fixus.
Изисквания за прием
Бакалавърски програми
• Диплома за средно образование
• TOEFL iBT 80 т., IELTS 6.0 или еквивалентен сертификат
• Мотивационно есе

Магистърски програми
• Диплома за бакалавърска степен
• TOEFL iBT 90 т., IELTS 6.5 или
• еквивалентен сертификат
• Мотивационно есе
• Успешно положен изпит GMAT или GRE (за програмите по бизнес и икономика)
• Препоръки
• CV

Годишна такса за обучение
Бакалавърски програми €2209
Магистърски програми
Таксата варира според специалността.
За актуална информация попитайте консултантите на ЕДЛАНТА.
Настаняване
Университетът не разполага със собствено общежитие, но в града съществуват организации, които предлагат временно студентско настаняване или т. нар. short stay. Месечният наем варира между €350 и €500 в зависимост от типа настаняване.
Кандидатствай БЕЗПЛАТНО с ЕДЛАНТА в Tilburg University!
ЗАЯВИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ