Блог » Рубрика "На Фокус"

Човешки Ресурси | Специалност на фокус

Специалност на фокус: ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Темата за специалността “Управление на човешките ресурси” е много обширна. В областта на човешките ресурси намират реализация специалисти от различни сфери, защото с персонала в една компания или организация се занимават много отдели. А човешкият ресурс, това са хората, които изграждат една организация или компания, те са нейният най-ценен ресурс!
Ти определено знаеш, че искаш да работиш с хора, но не точно в комуникациите или журналистиката, нито в преподаването или производството. Обичаш да решаваш казуси, да разпределяш задачи, да измисляш начини хората около теб да са щастливи и удовлетворени от това, което правят. Това биха могли да са някои от знаците по пътя ти към избор на специалността “Управление на човешките ресурси” в университета.

С какво се занимават специалистите по човешки ресурси
Работата на специалистите по човешките ресурси е свързана с хората в цялостния трудов процес - от тяхното търсене и привличане, подбор, наемане, административно обслужване и обезпечаване, обучение, развитие на техните квалификационни умения, оценяване на труда им, тяхното мотивиране за ефективна работа и задържането им като част от компанията – до момента, в който те изберат да поемат по нов път в своята кариера. Това е специалността, която има изключително широка палитра на приложения и възможности за развитие.

Какви умения развива специалиста по човешки ресурси
Изучаването на специалността „Управление на човешките ресурси“ развива богат спектър от качества, умения и компетенции като:
● Комуникативност
● Работа в екип
● Поставяне на цели, организираност и последователност при постигането им
● Приоритизиране и управление на времето
● Комбинативност и креативно мислене
● Инициативност
● Работа в мултикултурна среда
Някои от предимствата на специалността „Управление на човешките ресурси“
1. Разнообразни учебни модули – обучението по човешки ресурси обхваща различни дисциплини, повечето от които са част от бизнеса и мениджмънта и дават добро ниво на икономическа култура, но голяма част от тях са свързани и с психология и социология.

2. Широко поле на изява – всяка по-голяма организация в частния и държавния сектор разполага с отдел Човешки ресурси, в който работят асистенти, консултанти и HR мениджъри, отговорни за дейности като: подбор на кандидатите за свободни места в компанията, организиране на обучения и програми за мотивация на персонала, вътрешен PR и т.н. Съществуват и множество консултантски агенции за бизнес консултации, подбор на персонал, бизнес обучения по лидерство и мениджмънт, комуникационни и презентационни умения, работа в екип и др.

3. Възможности за развитие – уменията за подбор, обучение и мотивация на хората в работната среда, дава възможност за следващо развитие в мениджърски позиции.

4. Реализация и развитие навсякъде по света – знанията и уменията, придобити в тази дисциплина, дават възможност за кариера както в България, така и по света.

5. Мрежа от контакти – професионалистите в сферата на човешките ресурси се срещат с много хора. Уменията за комуникация с хора на различни позиции и създаването на контакти в различни области са ценни преимущества.

6. Удовлетворение от работата – работата с хора може да бъде истинско предизвикателство, но може и да носи огромно удовлетворение, тъй като успешните HR мениджъри са отговорни за нивото на мотивацията и цялостното отношение на персонала към работата.

7. Добре платена професия – работата в сферата на човешките ресурси често е на мениджърско ниво и е добре платена както в България, така и в чужбина.
Дейности на различните сектори в отдел Човешки ресурси на голяма компания:

● Привличане на таланти и подбор на кадри
– занимава се с изготвяне на стратегии за привличане на подходящи кандидати за различни позиции, както и организиране на инициативи и събития за представяне на компанията пред потенциални служители.
●Обучение и развитие на персонала – разработва и прилага цялостна програма за въвеждане, обучение, допълнителна квалификация и развитие на служителите на фирмата за придобиване на необходимите основни и допълнителни умения
● Администрация и ТРЗ (Труд и работна заплата) – занимава се с административното обслужване на служителите в организацията, със законовите и нормативните разпоредби, с движението на документацията в компанията и е пряко свързан с финансово-счетоводния отдел.
● Ангажираност и задържане на кадри - сектор, който се грижи за благосъстоянието на всички служители, с това да се чувстват ангажирани с целите, стратегиите и фирмената култура, работи за мотивацията и личностното им развитие, като организира социално ангажирани събития, тиймбилдинги, конкурси, забавления и др.

Препоръчани университети за специалността „Управление на човешките ресурси“

Великобритания
• University of East Anglia
• University of Edinburgh
• Arden University
• Cardiff University
• University of Strathclyde
• University of Portsmouth
• University of Leicester
• University of Exeter
• University of Manchester
• Bradford University
• Birmingham City University
• De Montfort University
• University of the West of England
• Sheffield Hallam University
• Royal Holloway University
• University of Essex
• University of Greenwich
• University of Westminster
• Roehampton University
• Swansea University

Нидерландия
• Saxion University of Applied Science
• Tilburg University

Дания
• University of Southern Denmark

Германия
В университетите в Германия дисциплината „ Управление на човешките ресурси“ (Personalwesen) обикновено се предлага като част от програмата за бизнес мениджмънт.
Като самостоятелна дисциплина можете да я изучавате в малък брой частни университети по приложни науки:

• HHN-Hochschule Heilbronn (Schwäbisch Hall)
• Hochschule Pforzheim (Pforzheim)
• Ostfalia Hochschule (Wolfenbüttel)
• Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Заяви своята безплатна консултация сега!
Форма за контакт

Добави нов коментар