Блог » Рубрика "На Фокус"

Интериорен дизайн | Специалност на фокус

Специалност на фокус: ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Колко често разместваш мебелите в стаята си? Или се заглеждаш по начина, по който са подредени и аранжирани мебелите в специализираните магазини… Обичаш да подреждаш, декорираш, пренареждаш и оптимизираш пространството около себе си. Може би си фен на Фън Шуй или просто се увличаш по обновяване на стари мебели, нестандартни цветови комбинации… Ако освен това имаш усет за пространство и функционалност, то определено можеш да се замислиш за професията на интериорен дизайнер.

Какво е интериорен дизайн?
Специалността „Интериорен дизайн" e чудесен избор за тези, които желаят да превърнат таланта си в професия.
Интериорният дизайн е пряко свързан с архитектурата. Декорирането и оптимизирането на пространството е само част от работата на интериорния дизайнер и ако за това понякога са достатъчни специализирани курсове, то за цялостното проектиране на интериорните пространства при спазване на всички задължителни технически изисквания, нормативи и характеристики е необходимо академично образование – бакалавърска или магистърстърска степен по архитектура, вътрешна архитектура, архитектурен или интериорен дизайн.
В работата на интериорния дизайнер творческото въображение, креативността и чувството за стил в интериора се съчетават със стабилни технически познания за конструкцията на сградите, за ВиК и електрическите инсталациите в тях. Той обикновено проектира осветлението, определя стила и дизайна на обзавеждането и работата му е свързана с мебелния и продуктовия дизайн.

Приложение на интериорния дизайн
Основното приложение на интериорния дизайн е в индивидуалното проектиране и осъществяване на желанията на клиентите по отношение на дизайна на интериора и екстериора на жилищни, обществени сгради и търговски обекти. Завършилите тази специалност работят на свободна практика, към архитектурно бюро, дизайнерска фирма или студио за интериорен дизайн и след натрупване на практически познания и опит могат да стартират собствен бизнес. Специалистите в тази област биха могли да се реализират и като дизайнери на мебели и аксесоари за дома и индустрията.
Какви умения развива интериорният дизайн
Най-важните личностни и професионални умения, които развива обучението в специалността “Интериорен дизайн”, са:
• Усет за пространственост и функционалност на интериора
• Умения за проектиране и реализиране на продукта интериорен дизайн
• Познаване на възможностите на новите материали и технологии
• Усвояване на специализирани компютърни програми за визуализиране, проектиране и дизайн
• Комуникативност и умение за работа в екип в динамични условия и среда
• Съобразителност и комбинативно мислене в работата

Учебната програма по интериорен дизайн обикновено включва:

Общообразователни курсове - История на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Антропология, Естетика и теория на изкуството, Култура и семиотика, Митология и религия и други.
Специализирани курсове - Структурна комбинаторика, Морфология в дизайна, Форма и цвят в интериорния дизайн, Основи на стилообразуването, Екология в интериорния дизайн и др.
Практически курсове, които дават нужните познания за художественото и техническото проектиране на пространството:
• Основи на проектирането в интериорния дизайн
• Основни на конструирането
• Пространствено планиране
• Основни принципи на планирането в зоните
• Параметри и размери на елементите на интериора
• Иновативни материали и технологии в интериорното проектиране
• Съчетаване на материали и цветове
• Интериорен текстил
• Осветление и принципи при неговото залагане
• Работа със специализиран софтуер за създаване на двузимерни и триизмерни визуализации и компютърно проектиране и др.
С натрупването на практически опит интериорните дизайнери не само надграждат професионалните си умения, но и развиват интуиция и гъвкавост при дефиниране на желанията и нуждите на клиента, научават се да договарят условията на поръчката и да работят ефективно както с изпълнителя, така и с клиента.
Ето какви са основните етапи на проектиране на интериорното простраство:
• Среща с клиента, при която се изясняват желанията, нуждите и очакванията му и се уточнява заданието на дизайнерския проект и сроковете на изпълнение
• Изготвяне на идейния проект и одобряването му от клиента
• Подробна разработка на работния проект във всичките му части за всяко помещение и всяко ниво (етаж).
• Осигуряване на материалите и техническите изпълнители на проекта
• Пряк и непрекъснат авторски надзор на цялостния процес на изпълнение на проекта, който цели спазване на всички предписания с нужното качеството и в срок
• Приключване и предаване на готовия обект на клиента.

Препоръчани университети за специалността "ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН"

Великобритания
• University for the Creative Arts
• Arts University Bournemouth
• Nottingham Trent University
• Northumbria University
• Coventry University
• University of Portsmouth
• Bristol, University of the West of England
• Sheffield Hallam University
• University of Central Lancashire
• University of West London
• Falmouth University
• De Montfort University
• Birmingham City University
• University of Northampton
• Anglia Ruskin University
• University of East London
• Ravensbourne University London
• Glasgow School of Art
• London Metropolitan University

Ирландия
• Dublin Institute of Design

Италия
• Istituto Europeo di Design (IED)

Нидерландия
• Royal Academy of Art, The Hague
• Hanze UAS, Groningen

Германия
• Hochschule Düsseldorf
• Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
• Hochschule Darmstadt
• Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
• Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
• Hochschule Hannover
• Hochschule Kaiserslautern
• Hochschule Mainz
• Akademie der Bildenden Künste München
• Technische Hochschule Rosenheim
• Hochschule für Technik Stuttgart
• Hochschule Trier
• Hochschule Wismar
• Hochschule Rhein Main
• Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
• Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, Fachhochschule
• Muthesius Kunsthochschule
• Hochschule Reutlingen

Искаш да учиш интериорен дизайн?

Ела на безплатна консултация

Форма за контакт

Добави нов коментар