Блог » Рубрика "На Фокус"

Журналистика | Специалност на фокус

Специалност на фокус: ЖУРНАЛИСТИКА

Ти обичаш да четеш, любопитен си и търсиш отговори на всички въпроси, интересуваш се от различни сфери и области от живота - политика, икономика, кино, спорт, начин на живот, бизнес или музиката, постоянно развиваш общата си култура и това ти доставя истинско удоволствие, а може би вече пишеш за училищния вестник и се възхищаваш на някой известен журналист, то тогава журналистиката е професия точно за теб.
Журналистиката по своята същност е изключително широкообхватна специалност. Тя дава възможност човек да работи, както за печатни и интернет издания, така и за електронните медии - радио и телевизия.
Какви качества трябва да притежат кандидатите за специалност Журналистика?
• да са комуникативни, да общуват с лекота
• да проявяват любопитство към всичко, което ги заобикаля – събития, процеси, тeнденции в общественото развитие и т.н.
• да могат да се изразяват грамотно и точно (писмено и говоримо)
• да имат широка обща култура, активна гражданска позиция и интереси в различни области
• да умеят да проучват факти, да събират, анализират и представят информация
• да са енергични, инициативни, постоянни, с вродено чувство за справедливост, да издържат на стрес и да имат смелостта да казват нещата едно към едно.
Какви умения развива добрият журналист?
• да открива и разработва теми, които представляват интерес за широка аудитория
• за всяка тема да се насочва към достоверни източници на информация и да разглежда всичко от възможно най-много гледни точки
• да се отнася критично към всяка информация, като отсява крайните мнения по различни теми
• да анализира различните статистически изследвания, да ги разчита и да работи с данни
• да има собствено мнение по всеки разглеждан въпрос и да го отстоява, като запазва достойнството си, при строго спазване на професионалната етика.
Какво можеш да работиш, ако завършиш журналистика?

Възможностите за реализация на журналистите са много широки: от местни репортери, международни кореспонденти, журналисти в списания и електронни медии - радио и телевизионни журналисти, до медийни експерти, специалисти връзки с обществеността, редактори, книгоиздатели и писатели на свободна практика.

В бакалавърските програми по журналиститика както на българските, така и на чуждестранните университети има задължителни предмети, които дават базови познания за всеки бъдещ журналист. Такива са: Езикова култура, Език и стилистика, Журналистически жанрове, Реторика, История на журналистиката, Етика, Изследване на масовата комуникация. В зависимост от държавата, в която следваш, със сигурност ще изучаваш засилено и съответния език.

Магистърските програми целят да насочат журналистите към конкретен ресор. Най-популярните са икономика, международна политика, правосъдие, законодателство, спорт, култура и т.н. Завършилите бакалавърска програма по Журналистика, Творческо писане, Връзки с обществеността, Филология или Книгоиздаване не се налага да преминават през някои основни дисциплини повторно.

Завършилите различна бакалавърска програма също могат да запишат магистратура по Журналистика, но се водят неспециалисти и трябва да преминат по-дълъг курс на обучение.

Важно е да избереш подходящата програма на обучение, език и страна, за да си сигурен, че си на правилното място за теб.

На базата на нашия дългогодишен опит ние с удоволствие ще ти помогнем в този процес. Предлагаме ти да разгледаш списъка с висши учебни заведения в България и други европейски страни, които препоръчваме за висше образование по специалностите Журналистика и Медии и комуникации.

Препоръчани университети за специалността "ЖУРНАЛИСТИКА / МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ"

Австрия
 • University of Vienna
 • FH Joanneum Graz
 • University of Klagenfurt
 • FHWien der WKW

България (международни университети)
 • American University in Bulgaria

Великобритания
 • Birmingham City University
 • Bournemouth University
 • University of the West of England, Bristol
 • Cardiff University
 • City University, London
 • De Montfort University
 • University of East Anglia
 • Falmouth University
 • University of Leicester
 • London South Bank University
 • Northumbria University
 • Nottingham Trent University
 • University of Sheffield
 • Solent University (Southampton)
 • Swansea University
 • University of Westminster, London

Германия
 • Freie Universität Berlin
 • Hochschule Hannover
 • Hochschule Magdeburg-Stendal (FH)

Италия
 • Università Cattolica del Sacro Cuore

Нидерландия
 • HAN University of Applied Sciences
 • Fontys University of Applied Sciences
 • Hanze University of Applied Sciences

Добави нов коментар