Блог » Интервюта

Бизнес анализът е професия на бъдещето

https://www.pexels.com/photo/person-using-laptop-computer-on-brown-wooden-table-1323592/
source: pexels.com
Една от най-интересните "професии на бъдещето" е "Бизнес аналитикс". Тази специалност е подходяща за хора, които искат да станат част от четвъртата индустриална революция в историята на човечеството. Основава се на big data аnalysis или интерпретиране на настоящето, за да се предвиди бъдещето.

Според експерти от ЕДЛАНТА, специалността е в основата на бизнес иновациите и обуславя един от най-бързо растящите пазарни сектори. Според последното изложение Европейско образование, специалностите бизнес мениджмънт, икономика, финанси и техни производни са сред най-желаните, като над 26% от кандидат-студентите се интересуват от тях. Следват ги компютърни науки (17%), маркетинг, реклама, ПР, изкуство и музика (14%).

Консултантите споделят, че „Бизнес аналитикс“ се отнася до уменията, технологиите, практиките за непрекъснато изследване на бизнес резултати от минали проекти, за да се направят изводи и да се установи как най-правилно се управлява бизнес планирането. „Бизнес аналитикс“ се фокусира върху разработването на нови прозрения и разбиране на бизнес резултатите, базирани на данни и статистически методи.

Какви предмети се изучават в тази така интересна специалност, какви са възможностите за реализация в България и в чужбина, защо е толкова важно да има специалисти по „Бизнес аналитикс“ – на всички тези въпроси ни отговори Стефан Стоянов, студент, който в момента прави магистратура по специалността в University of Surrey.

Защо избрахте точно тази специалност? Кой ви насочи към нея? Повлияхте ли се от съвети на познати или завършили тази специалност?

След като завърших бакалавърска степен по „Счетоводство и контрол“ в Икономически университет – Варна, започнах да работя като младши експерт в отдел „Икономическо развитие“ във фирма в родния ми град - Добрич. Всъщност, там се запалих по различни изследвания, свързани с развитието на различни видове бизнеси и отделно се насочих към разработване на европейски проекти, които да подкрепят икономическото развитие. С времето започнах да разглеждам много източници на информация, най-вече Интернет, за това как фирмите биха могли да се развиват най-успешно, да обучат своя персонал, да разработят нови продукти и т.н. Оказва се, че за всички тези неща, е нужен консултант в тази сфера.

Вече имах доста опит в консултирането за разработването и развитието на европейски проекти и прецених, че е настъпил моментът да добия нови знания и умения, за да мога още по-компетентно да консултирам и подкрепям развитието на бизнеса. Всъщност, последното десетилетие е характерно с това, че има наличие на т.нар „big data“ (сложен процес на изследване на големи и разнообразни набори от данни за разкриване на информация, включително скрити модели, неизвестни корелации, пазарни тенденции и предпочитания на клиентите, които могат да помогнат на организациите да вземат информирани бизнес решения), които се разпространяват предимно чрез Интернет.

Знаете, че интернетът е голяма част от нашето ежедневие и всъщност това повлиява и начина, по който се анализират различните позиции. Все по-често бизнес решенията се базират на доста сериозен анализ на различни данни, т.нар „analysis based decisions“ и това измества интуитивните бизнес решения; прилага се много прагматичен подход във взимaнето на бизнес решения и именно това ме мотивира да се насоча към специалността „Бизнес аналитикс“, която в момента изучавам в университета в Съри.
Защо избрахте този университет?

Университетът в Съри (University of Surrey) осъществява изследвания в сферата на Big Data в здравеопазването – сектор, който представлява интерес за мен. Също така има постижения в изследванията в сферата на туризма – сектор, в който съм реализирал няколко успешни проекта.

В допълнение, мога да отбележа, че курсът на обучение в Съри ми предоставя възможност да се специализирам и в сферата на финансите, и по-специално на инвестициите. Това също много ме привлече към магистърската програма, предлагана от университета. На практика, изучаването на модули като Econometrics, Finance and Investment, Marketing Analytics, Supply Chain Analytics, Business Process Management, Data Analytics, and Machine Learning & Visualisations, ми предоставят възможности да се реализирам в много индустрии и различни отдели на даден бизнес.

Мога да дам и още един пример относно приложимостта на знанията и уменията, които притежава един бизнес анализатор на големи данни.

В рамките на модула Data Analytics имах курсов проект, свързан с решаването на реален бизнес проблем в сферата на застраховането. Разполагайки с база от данни за потребителите на различни видове застраховки и прилагайки методологията на Data Mining, трябваше да прогнозираме кои клиенти биха проявили интерес към закупуването на застраховка за каравана.

В допълнение трябваше да опишем и профилът на типичният потребител на този вид застраховки. Направените изводи помагат да се оптимизира маркетинговата стратегия на застрахователната компания, да се подобри таргетирането на потенциални клиенти, да се минимизарат маркетинговите разходи и да се повишат бъдещите приходи.

"Анализът на данни позволява управленските решения да се основават на факти и да са безпристрастни, а не да бъдат основани на предположения и интуицията на мениджмънта. По този начин бизнес анализът на данни съдейства за вземането на по-добри управленски решения и за по-добро развитие на бизнеса..."

Освен това, университетът е на много добра локация – само на 40 минути от Лондон е, а Лондон е град с доста добре развит бизнес сектор.

Тази специалност има ли еквивалент в България?
Честно казано не съм проучвал много подробно дали в България има такава специалност. Може би в Софийския университет има подобна, но не знам какви точно модули включва и дали се изучават същите неща за „Бизнес анализ“ като при нас.

Имали ли сте дилема дали да учите в Бълария или в чужбина?
Не, аз определено бях решил, че искам да уча в Англия. Исках да придобия международен опит, тъй като съм учил за бакалавър в България и исках магистратурата ми да е в чужбина. Знаех, че много повече ще си разширя кръгозора, живейки извън границите на родината. Международният опит ще е много полезен за моето бъдещо развитие – това е безспорен факт.

В днешно време, когато има хиляди бизнеси и всеки може да създаде собствена фирма, това супер необходима специалност ли е?

“Бизнес аналитикс” обхваща голям обем данни. Има приложение в абсюлютно всеки бизнес, например в продажбата на стоки на дребно. Да взeмем за пример голяма хранителна верига, където се генерира огромна база данни. Анализът на тези данни позволява да се направи профил на различните клиенти и това какво те употребяват и предпочитат. Например, ако те купуват бира, значи са склонни да купят и подходяща храна за тази бира и това позволява на една такава фирма, на един такъв бизнес, чисто маркетингово да таргетира клиентите си и да разбере как по-добре да задоволява техните потребности. В сферата на финансите и инвестициите подобни анализи позволяват да се правят прогнози за това как ще се развият например определени акции на пазара и това ще доведе до по-обмислени и по-прецизни решения, ако някой иска да прави инвестиции на пазара. Това са примери, които достатъчно ясно показват защо тази професия е необходима.

Интервю на Анита Кръстева за standartnews.com

Добави нов коментар