Блог » Новини

Висше образование в чужбина: Защо Австрия?

https://www.pexels.com/photo/city-near-the-mountain-photography-161039/

Какъв е срокът за подаване на документи за кандидатстване в Австрия?

По правило, периодът за кандидатстване и записване в австрийските университети е от 5-ти юли до 5-ти септември. Специалностите, за които се полага изпит, може да имат по-ранен срок за записване за изпита.

Какви са таксите за обучение в Австрия?

Държавните университети в Австрия са безплатни. Административната такса, която студентите внасят в касата на университета, е по-скоро символична – в момента тя е €19,20. Тази такса остава непроменена през регламентираното времето за завършване на курса на обучение. След просрочване на регламентираното време за завършване някои университети започват да изискват по-висока такса. Таксите, които плащат студентите идващи от държави извън Европейския съюз, са чувствително по-високи. Транспортната карта се таксува отделно, като записаните студенти имат право да я придобият със студентско намаление.

Кои са най-престижните университети в Австрия?

Като най-популярни и най-желани от кандидат-студентите се очертават престижните Виенски икономически университет, Виенски технически университет и Виенски университет за класически науки. Тези три университета не са единствените в Австрия, но в тях кандидатстват мнозинството от българските кандидат-студенти, заради качественото образование, което предлагат.
Нашите предложения за кандидатите, предпочитащи по-малки градове, са Йоханес Кеплер университет в Линц или Алпен-Адриа университет в Клагенфурт. За кандидатите, търсещи възможност да практикуват зимни спортове по време на следването си, е подходящ Леополд Франценс университет в Инсбрук. За желаещите да изучават изкуства или музика на разположение са университетите по изкуства и музика в градовете Виена, Линц и Грац. Медицина и стоматология се изучават в медицинските университети във Виена, Грац, Линц и Инсбрук.

С какво са известни тези най-престижни университети?

Виенските университети привличат български студенти донякъде поради относителната географска близост на Виена с България, както и заради факта, че Виена предлага най-високо качество на живот в света според класацията на Консултантската компания Mercer в британския в. „Телеграф”, която отчита фактори като политически и икономически условия, инфраструктура, обществен транспорт, здравеопазване, възможности за почивка, пазар на жилища.
По-съществената причина обаче е качеството на образование, което предлагат тези университети.

Икономически университет Виена (Wirtschaftsuniversität Wien) е специализиран университет за икономически специалности. Основан е през 1898г. и междувременно заема челните места в европейските и световните класации за качествено образование. В него се обучават над 20 000 студенти в редовна форма на обучение. Всяка година се записват над 3 000 първокурсници, бъдещи бакалаври. Те може да избират от общо три програми: две на немски език – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftenn и Wirtschaftsrecht - и една на английски език - Business and Economics. Университетът предлага разнообразни магистърски икономически програми за надграждане на вече придобитата бакалавърска степен, както на немски, така и на английски език. За програмите си по мениджмънт университетът е в челните позиции на класацията на „Financial Times“

Университет Виена (Alma Mater Rudolphina) е най-старият университет в Австрия и в немскоговорящата част на Европа. Основан е от херцог Рудолф IV на Австрия през 1365г. – последната година от живота му. Той е същевременно и най-големият университет в Австрия и в немскоговорящата част на Европа. В него се обучават около 95 000 студенти по 187 класически специалности в 19-те факултета на университета. Редица известни личности и изявени учени, между които и десет нобелови лауреати, са завършили образованието си във Виенския университет. Виенчани обичат своя университет и с любов го наричат Hauptuni (главен университет).

Технически университет Виена е възникнал първоначално като Политехнически институт на австрийския император Франц I, с предназначението в него да се обучават военни, минни и строителни инженери. Лекциите стартират през 1815г. с 47 студенти и трима професори.
В хода на времето се разраства и преминава през сложна метаморфоза до 1975г., когато е преименуван на Технически университет Виена. В момента университетът разполага с осем факултета и в него се обучават около 30 000 студенти. Той е най-големият австрийски природонаучен и технически изследователски и образователен център, като заедно с Технически университет Грац и Минно-геоложки университет (Montanuniversität) Леобен образува престижното сдружение на австрийските технологични университети.

Кои са най-желаните специалности в Австрия?

Най-желаните и най-често избирани специалности в Австрия са икономика и международни икономически отношения. От инженерно-техническите специалности като най-желани се открояват архитектура, строително инженерство, електротехника и информатика. През последната година кандидат-студентите показаха и висок интерес към специалностите с хуманитарна насоченост като публицистика, нутриционистика, социология и психология. В по-редки случаи са търсени и специалности по музика, изобразително изкуство, фотография и графичен дизайн.

Има ли увеличение на броя на кандидатите, интересуващи се от образование в Австрия, в сравнение с миналата година?

Приемът за някои от най-желаните специалности в Австрия е регламентиран с изпит. Въпреки че един присъствен приемен изпит е свързан с известни неудобства и разходи, все повече български кандидат-студенти желаят да направят своя опит. И, както показва статистиката, повечето успяват. През последната година се забеляза истински бум на заминаващите за Австрия кандидати. Броят им е около четири пъти по-висок в сравнение с предходната година, което е много показателно за значително нарасналия интерес към висшето образование в Австрия.

Високи ли са изискванията за прием в университетите в Австрия?

Австрийската образователна система е концептуално по-различна от българската. Висшите учебни заведения в Австрия дават възможност на широк кръг кандидати да започнат обучението си, тъй като критериите за прием в бакалавърска специалност са достъпни. По-трудната част остава успешното завършване, тъй като се изисква висока мотивация, лична организация и много сериозна инвестиция на труд и усилия. В университетите започват големи на брой курсове, които още през първите семестри бързичко оредяват. В този смисъл, високата диплома от училище не е директен критерий за прием, но е важен показател за готовността на кандидата да положи усилия, както и за личната му организация и мотивация, а това са уменията, които до голяма степен предопределят успеха в университета.
За голям брой специалности основният критерий за прием е резултатът от приемния изпит. Това са специалностите, за които се кандидатства най-масово в Австрия като информатика, икономика, публицистика, психология, медицина и фармация.
Тъй като немският е основният език на преподаване, се изисква добро владеене на езика – от тази година на ниво С1. Нивото на владеене се удостоверява с един от следните сертификати: Test DaF TDN4, Goethe Zertifikat C1, ÖSD C1 или DSD KMK II. За специалностите, в които обучението се провежда на английски, езиковите знания се доказват с международно признат сертификат за съответното ниво, което се изисква. По правило, сертификатите трябва да не са по-стари от три години.
Най-общо казано, няма непреодолими пречки пред кандидат-студентите, които желаят да се образоват в Австрия.

Какъв процент от българските студенти, заминали за Австрия, остават там?

В Австрия интернационалните студенти са около 14,5% от общо 240 000 на брой. За съжаление, не разполагаме с информация за точния брой на българските студенти в Австрия и за това колко от тях се завръщат или остават да се реализират в страната. Една немалка част от студентите отпадат още през първите семестри на следването си, поради трудна адаптация към образователната система на страната или изискванията на специалността и университета. Значителен брой от завършилите в Австрия студенти се реализират в страната, като започват кариера още по време на следването си. В България се завръщат относително малък брой завършили студенти. Решението да се завърнат и да се реализират в Родината несъмнено е зряло и породено от патриотични подбуди, а това от своя страна, допринася за просперитета на страната ни.
Автор: Мариана Стефанова

Кандидатствай с ЕДЛАНТА!

Форма за контакт

Добави нов коментар