Блог » Полезнo

ЯПОНИЯ

Япония винаги е впечатлявала със своите древни традици и специфични културни особености, както и с постиженията си в сферата на високите технологии. Много от по-младите българи добре познават японските аниме или манга, поп културата и продуктите за онлайн игри. Но какво знаем за японското образование?

В Япония висшето образование започва след задължително 12-годишно обучение в училище. Според програмата на обучение и продължителността висшите учебни заведения в страната се разделят на Junior College, Professional Colleges, Technical Colleges, University и Graduate Schools. Най-голяма е групата на университетите, като към момента техният брой е около 800, от които повече от 80% са частни, а само 20% – държавни.

Програмите на обучение са предимно на японски език. През последните няколко години обаче, във връзка с политиката на правителството за популяризирането на Япония като учебна дестинация, броят на учебните програми на английски език се увеличава. Бакалавърските програми са с продължителност от 3 или 4 години, а магистърските – до 2 години.
В голяма част от частните университети в Япония се предлагат хуманитарни дисциплини по модела на liberal arts програмите на обучение, взаимствани от САЩ и други западни държави. Основната особеност на този тип програми е, че на студентите се дава възможност до известна степен сами да избират дисциплините и предметите, които ще изучават по време на следването.

Обикновено в рамките на една liberal arts бакалавърска програма с 4-годишен курс на обучение студентите избират т.нар. major и minor предмети. Предлагат се специализации като Global Business and Economics, Political Science, Interdisciplinary Studies, Japan Studies, Asia Pacific Studies, International Management, International Relations, Global Studies, Information Systems Science и др. В рамките на всяка специализация има отделни курсове, сред които японска култура и обичаи, анимация, японски театър и кино, японска калиграфия и други дисциплини, свързани пряко с японската култура.

Kyoto University of Advanced Science (KUAS) е единственият в Япония, който предлага бакалавърска и магистърска програма по инженерество изцяло на английски език. Програмите на обучение в Инженерния факултет на KUAS покриват над 13 различни сфери от инженерната наука: механика, материали и градивни елементи, енергия, дизайн и производство, роботика, йоника и управление, електронни прибори и устройства, комуникации, задвижващи механизми, електромагнетика и електронни схеми.

Завършилите бакалавърска или магистърска в KUAS придобиват солидни знания, подготовка и специализация в сферите електромашинно инженерство и мехатроника, и могат да се реализират професионално не само в Япония, но и в целия свят.
Кандидатствай в Япония с ЕДЛАНТА! Заяви консултация като попълниш фóрмата по-долу.

Научи повече за Kyoto University of Advanced Science.

Добави нов коментар