Блог » Полезнo

Професиите на 21 век

https://www.pexels.com/photo/man-wearing-a-suit-jacket-and-stripe-necktie-652355/
На хората, достигнали определена възраст, може да им бъде простено, ако техните предсказания за живота в 21-ви век се разминават с реалността. Вероятно вдъхновени от класиката „2001: Космическа одисея“ някои са очаквали пътуването в космоса и разговорите с роботи да са често срещани, но уви, не се случи точно така. 21-ви век встъпи в осемнадесетата си година, а повечето от технологичните чудеса, предсказани от научната фантастика, все още не са се сбъднали. Въпреки това има доста футуристични професии, които се появиха в този период.
Представяме ви някои професии, които ще бъдат доста широко разпространени в предстоящите десетилетия и ще предложат нови сфери за професионално развитие на младите специалисти.

Дизайнер на персонализирани органи

През последните деситилетия медицинските изследователи усилено работят върху създаването на биологична тъкан. Технологията е все още в зародиш, но несъмнено има широко поле за развитие в бъдеще.
Ако медицинската техника напредне по очаквания начин, заместването на болен бъбрек със специално създаден ще е честа практика. Това вероятно ще настъпи след доста години, но със сигурност ще има голямо търсене и ще създаде много работни места, особено за хората, които проектират новите органи за пациентите.

Нанотехнолог

В момента Нанотехнологията бележи бърз ръст. Надеждите са, че тази наука ще доведе до революционни открития и разработки в медицината, информационните технологии и околната среда. Много клонове на науката се занимават с проучвания в областта на нанометричните мащаби, тъй като в случая границите между химия и физика, материалознание и биология, както и между други области, често се преплитат.
От друга страна електронната техника става все по-малка и изисква все по-прецизни инструменти. Ако тази тенденция продължи, производството и поправката на електроника ще изисква услугите на нанотехници - хора, които могат да манипулират материята на молекулярно ниво.
Случващото се с нанотехнолгоията в настоящето също е достатъчно обнадеждаващо за младите нано ентусиасти - тази наука става все по-достъпна, разработките в областта  й не спират, а дори се увеличават. Това са категорични показатели, че науката се нуждае и ще се нуждае за напред от нови любознателни и млади учени, за които изучаването на физика, химия и биология на нано ниво е страст.

Изследовател на стволови клетки

Използването на стволови клетки е спорна тема от самото начало. Въпреки това, научните среди продължават да работят в тази насока, след като изследвания за лечение със стволови клетки на Паркинсон, Алцхаймер, увреждания на гръбначния мозък, заболявания на кръвта и други дадоха обещаващи резултати.
Очаква се изследването на стволови клетки да е широко поле за развитие в бъдещето, а това означава, че нуждата от кадри също ще продължи да расте с утвърждаване на технологията.

Дихателен терапевт

Дихателните терапевти диагностицират, лекуват и се грижат за пациенти с дихателни проблеми. Спокойно може да се каже, че тази професия ще продължава да съществува докато хората дишат.
Дихателната терапия се очаква да има развитие от една страна поради застаряването на населението - възрастните хора страдат от болести като бронхит, белодробен емфизем и пневмония по-често, от която и да е друга възрастова група. От друга страна непрекъснато се увеличават белодробните заболявания и алергиите във връзка със замърсяването на въздуха в големите градове. Следователно, ще са нужни повече лекари пулмолози и дихателни терапевти, за да отговорят на нарасналото търсене на такива специалисти.

Консултант управление на отпадаци

Управление на отпадъците е събирането, транспортирането, преработката или изхвърлянето, управлението и контролът на отпадъчните материали. Освен добре известните битови и промишлени отпадъци, все по-голям проблем представляват отпадъците от електрическо и електронно оборудване, т.нар. „е-отпадъци“. Все още не е достатъчно популярна информацията за тях, но се знае, че много техни елементи (като батерии, електронни платки и др.) съдържат замърсители, опасни за човешкото здраве в случай на неправилно изхвърляне. Консултанти от областите на биологията и химията могат да намерят работа в развиващи се страни, където нерегулираното изхвърляне на е-отпадъци може да доведе до замърсяване, или в развити страни, където работници, отговорни за изхвърлянето на тези материали, имат нужда от защита от възможните рискове.

Производител на органични храни

Да се произвежда органично, тоест без употребата на химични торове и препарати, всъщност е било нормална практика от хилядолетия. Тя обаче много бързо е забравена заради улесненията на масовото земеделие с цел максимален добив от единица площ и бърза печалба.
В днешни дни благодарение на нарасналата популярност на производства и бизнеси, свързани със здравословно хранене и начин на живот, органичните продукти стават все по-търсени. Сега производството и пазара на органични продукти се приема като напълно нормална съставна част от обществената икономика, нещо много актуално и с високи експортни възможности. Всичко това води до извода, че в следващите години нуждата от производителите на органични храни и напитки ще нараства, за да срещне нуждите на потребителите.

Инженер по биохимия

Никой не може да каже кога точно биогоривата ще станат достъпни за всеки, но това най-вероятно ще се случи в следващите години. А това означава създаване на нови работни места за специалисти по биохимия. Биохимията има широко приложение във всички биологични и медицински дисциплини, в технологията на ферментационните процеси и други. Следователно, професията инженер-химик заслужава да се обмисли като бъдеща кариера.

Диетолог / Нутриционист

Храненето в никакъв случай не е нова сфера. Въпреки това, да си диетолог е професия на бъдещето. Докато хората се хранят, те ще имат нужда от съвети за това как да го правят с максимална полза за здравето си.
Храненето ще става все по-важно и заради съществуващата епидемия от затлъстяване в развитите страни. Затлъстяването се е увеличило значително в последните два века, като средно 20% от населението са засегнати. Очаква се тези числа да нарастват, но дори и това да не се случи, ситуацията все още е тревожна и доказва нуждата от диетолози в днешното общество.

Техник по роботика

Досега 21 век е бил страхотно разочарование за тези, които очакват всеки дом да има робот прислужник с костюм и папионка. Това не означава, че роботите не играят важна роля в технологията на този век и за специалистите с професии като техник по роботика и мехатроника със сигурност ще има развитие.
Роботите вече отдавна се използват за задачи, прекалено прецизни за човешка ръка, включително някои операционни и машинни процеси. Техникът по роботика програмира елементите, които извършват тези процеси, като същевременно ги обслужва и управлява.

Техник на вятърни турбини

Вятърните турбини са символ на развитието на “зелените технологии” и един от най-бързо развиващият се сектор от индустрията, способен да преобразува енергията на вятъра в електрическа енергия. Бурното развитие на вятърните технологии се проявява особено след петролната криза 70-те години на миналия век, а последните десет години - и в съответствие с тенденциите за намаляване на емисиите от вредни газове в атмосферата. Турбините стават много по-мощни и с по-големи размери, и така цената за единица мощност е по-ниска, като същевременно се намалява себестойността на добиваната електрическа енергия от тях. С оглед на всичко това се очаква да нараства търсенето на техници и инженери в тази сфера.

Добави нов коментар