Блог » Полезнo

Възможности за финансиране на магистърски програми в чужбина

Магистратурата в чужбина е достъпна
source: pexels.com
Финансирането на магистратура в чужбина отдавна не е казус с множество неизвестни за българските студенти, получили вече своята бакалавърска степен в България или някъде другаде по света. Все повече млади хора предпочитат да запишат магистърска програма в университет в чужбина и по този начин да придобият висококачествено образование, даващо им шанс за успешна кариера.
Една от причините за този така изразен интерес са възможностите за финансиране на магистърски програми в множество държави.
В момента кандидатите за магистратури във Великобритания могат да се възползват от заем в размер на максимум 10,609 паунда, с който да покрият изцяло или отчасти таксата за обучение или разходите за живот. Самите такси за магистърските програми варират в порядъка от 5,000 до 30,000 паунда. Ето защо кредита, от който могат да се възползват магистрите е много привлекателен вариант, тъй като на практика студентите сами решават за какво да използват предоставената сума и далеч не се ограничават по подобие на бакалаврите до покриване само и единствено на таксата за обучение. Право на подобен заем имат не само редовните кандидати за магистри, но и тези, които избират да следват задочна (part-time) форма на обучение. Той се отпуска от правителството на Великобритания и се връща при условие, че след завършване на магистърската степен, годишната заплата на дипломиралия се магистър надвишава 25,000 паунда.
Освен заема, друг тип финансиране са и стипендиите, които някои университети предлагат. Макар и не много на брой, тези стипендии покриват част от разходите на студентите и се дават най-вече при отлични резултати от завършената вече бакалавърска степен или изключителни успехи в дадена сфера.
Като добавим и това, че студентите в магистърските програми имат възможност да работят 20 часа на седмица, да запишеш магистратура във Великобритания далеч не е непосилна от финансова гледна точка възможност.
В Холандия, от друга страна, магистрите, по подобие на студентите в бакалавърските програми, имат право на няколко вида финансова подкрепа: държавен заем, заем за покриване на таксата за обучение, която в повечето университети възлиза на 2,083 евро, безвъзмездна помощ на база доходите на родителите и при трудова ангажираност на студентите от 56 часа на месец. В последния случай, студентите също така имат право и на безплатна карта за градски транспорт.

Всички сме чували за широкодостъпното образование в Германия и това в пълна сила важи за студентите в магистърските програми. Предвид ниските такси на обучение (от 100 до 400 евро на семестър в държавните университети), магистрите в германските университети имат възможност да получават стипендия в размер на 714 евро на месец – т.нар. (BAföG), която се отпуска без значение от каква националност са студентите, но условието е те да са живели в страната последните пет години.

Като добавим и различните видове стипендии, които някои частни организации отпускат на студентите магистри, Германия се превръща в много желана и търсена дестинация по отношение на образованието.
Друга финансова подкрепа се предоставя от DAAD – германската служба, която отпуска много стипендии за магистри без да има допълнителни изисквания колко време студентите са пребивавали на територията на Германия. Стипендиите са няколко вида: за отличен успех от бакалавърската програма, научна дейност, стаж, както и силна мотивация.
Не можем да подминем Дания и Швеция, където магистърските програми са безплатни и това кара много от младите хора да потърсят подходящо образование там. В Дания съществува т.нар. Staten uddannelsesstøtte – SU. Това е стипендия, която се отпуска при положение, че студентите работят 44 часа месечно и възлиза на 826 евро. Изискването за получаването на този тип финансова помощ е студентът да има договор с работодател, разрешение за пребиваване в Дания, както и няколко фиша от получената вече заплата.

Накрая бихме искали да споменем и още един вид финансиране, на който магистрите имат право. Това е т.нар. Erasmus+ - заем, който се отпуска от Европейската Комисия и е част от Стратегия 2020г. за насърчаване на образованието, обмена на добри практики и социалната ангажираност. Смисълът на тази финансова помощ е да насърчи младите хора да пътуват и да придобиват ценен опит в други държави. Интересното в случая е,че студентите имат право на този заем дори, ако съчетават обучението си със стаж в някоя компания. За да получат Erasmus+ заем студентите трябва да завършат цялата магистърска програма в държавата, участник в програмата, а максимумът на който имат право е 12,000 евро за 1-годишна програма и 18,000 евро за 2-годишна. Този тип заем се взима при условие, че кандидат-магистъра вече е записан във висше учебно заведение.

Където и да изберете да следвате магистратура, възможности за финансиране съществуват и далеч не са толкова непостижими за нас като граждани на Европейския съюз. За целта се обърнете към консултантите на ЕДЛАНТА и ние ще намерим най-подходящите варианти, отговарящи на вашите желания.

Намери подходящата магистратура за теб с ЕДЛАНТА!


Добави нов коментар