Блог » Полезнo

МИТ #1 - Изискванията за прием в университет в Австрия са много високи

Австрийската образователна система е концептуално по-различна от българската. Висшите учебни заведения в Австрия дават възможност на широк кръг кандидати да започнат обучението си в университет и затова критериите за прием в бакалавърска програма са изпълними. По-трудната част остава успешното завършване, тъй като се изисква висока мотивация, добра организация и много сериозна инвестиция на време и усилия. Обучението започва с големи на брой курсове, които още през първите семестри бързичко оредяват. В този смисъл, диплома за средно образование с висок успех не гарантира директен прием, но е важен показател за готовността на кандидата да положи усилия, както и за личната му организация и мотивация, а това са уменията, които до голяма степен предопределят успеха в университета.

За голям брой специалности основният критерий за прием е резултатът от приемния изпит. Това са специалностите, за които се кандидатства най-масово в Австрия: Информатика, Икономика, Публицистика, Психология, Медицина и Фармация.
Тъй като немският е основният език на преподаване, изисква се добро владеене на езика – ниво С1. Нивото на владеене се удостоверява с един от следните сертификати: Test DaF TDN4, Goethe Zertifikat C1, ÖSD C1 или DSD KMK II. За специалностите, в които обучението се провежда на английски, езиковите знания се доказват с международно признат сертификат за съответното ниво, което се изисква.

По правило сертификатите трябва да не са по-стари от три години.
Най-общо казано, няма непреодолими пречки пред кандидат-студентите, които желаят да следват в Австрия. Важно е обаче да не пропуснете сроковете за регистрация за приемните изпити.

За повечето специалности е нужно кандидат-студентите да се запишат онлайн на уеб страниците на учебната институция между 1 март и 30 юни/15 юли, като датите варират в зависимост от специалността и университета. Форматът на изпитите също не е единен: може да бъде класически тест за познания по предмета, онлайн тест или събеседване с преподавателите. За някои от специалностите все още няма данни какъв точно ще е форматът на изпитите за прием за учебната 2021/2022. Тази информация ще бъде публикувана на сайтовете на университети.

Тъй като приемните изпити се провеждат само веднъж в годината, започването в някоя от тези специалности през летния семестър е невъзможно.

Важно уточнение е, че ако до изтичане на крайния срок за предварително записване са се регистрирали по-малко желаещи от броя на местата, които е предвидил университетът, изпит не се провежда. Такъв беше случаят с специалностите „Публицистика и комуникации“ и „Бизнес администрация“ миналата година, когато не се стигна до провеждане на изпит и всички, кандидатствали в срок онлайн, бяха приети за студенти.

Предварителната онлайн регистрация в срок обаче остава необходимо условие, за да се следва избраната специалност. При тази регистрация трябва да се прикачи езиков сертификат за владеене на немски език поне на ниво А2, а при записването в университета трябва да се представи сертификат за ниво С1.

Искаш да учиш в Австрия?

Ела на безплатна консултация

Добави нов коментар