Блог » Полезнo

МИТ #3 - Задължително трябва да кандидатствате в класически университет

Образователната система на Австрия много наподобява тази в Германия – бъдещите първокурсници имат избор както между теоретични, така и между приложни университети (Fachhochschulen) с най-различни предмети – от аграрни технологии до мултимедия и изкуство, от филмово изкуство до икономика. Отличителен знак за втория тип учебни заведения е фокусът върху професионалното образование, което е базирано върху проучвания в съответната сфера и върху тенденциите на работния пазар.

Университетите по приложни науки имат много предимства. Ето някои от тях:

Залага се на повече практика, а не само теория
Следването в приложен университет набляга на прилагането на усвоената информация в истинския живот. Така едновременно получавате ключови знания в желаната сфера на развитие и трупате опит, който после би ви бил изключително полезен на работния пазар. Вместо да правите неплатени стажове чак след завършването и да губите време по този начин, можете директно да кандидатствате за квалифицирана позиция и да започнете да водите финансово независим живот.

По-малък брой студенти
В изследователските университети не е рядкост да посещавате лекции с още 400 души (онлайн или на място). В този случай концентрацията е трудна и всеки студент трябва сам да попълва пропуските в знанията си. Приложните университети искат да избегнат точно такива сценарии, затова и в тях обучението на малко хора по едно и също време е изискване.

Директна връзка и добра комуникация с всички участници в учебния процес
Малките учебни групи позволяват участие в непрекъснат информационен обмен с преподавателите и останалите студенти в приложния университет. А тази комуникация сама по себе си се отразява позитивно на цялостното следване – когато обратната връзка пристига по-бързо и проблемите биват идентифицирани още в началните си стадии, те биват и преодолявани по-лесно.

По-добра адаптация на приложните университети към промените в икономиката
Образователният план в тези институции подлежи на различни регулации от този в изследователските. Неговата пряка зависимост от състоянието на икономиката прави напасването му към промените в нея изключително бързо. По този начин се гарантира, че всички студенти получават актуално образование, което наистина би им било от помощ в бъдеще.

Искаш да учиш в Австрия?

Ела на безплатна консултация

Добави нов коментар