Блог » Полезнo

МИТ #2 - Не мога да следвам в Германия, защото нямам сертификат по немски език

Дори никога да не сте изучавали немски език, не бързайте да се отказвате от Германия като подходящо място за вашето университетско образование. През последните години все повече университети в страната предлагат специалности, които могат да бъдат изучавани изцяло на английски език без да е необходим сертификат за владеене на немски език. Такива специалности са главно с бизнес или инженерна насоченост и ЕДЛАНТА всяка година изпраща кандидати, които са избрали да се обучават на английски език.

Освен това, някои университети предлагат и опцията за изучаване на немски език за период от една година или семестър. Така кандидатът получава възможността да се подготви и да положи успешно изпита за езиков сертификат за владеене на немски език, необходим за директен прием в желания университет.

Ако желаете да следвате в Германия, добре е да знаете, че стандартният краен срок за кандидатстване е 15 юли. При някои университети и специалности, обаче, може да има по-ранни дати за прием, например края на март или края на април. Това важи най-вече за програмите на английски език или специалности, които изискват представяне на портфолио. Задължителен документ, освен преведената и легализирана диплома, е сертификатът за владеене на език – немски или английски, в зависимост от езика на обучение. Възможно е част от обучението да е на немски и част – на английски език. В такъв случай кандидатът ще трябва да представи сертификати за владеене и на двата езика.

Искаш да кандидатстваш в Германия?

Поискай консултация, като попълниш формата:

Добави нов коментар