Блог » Полезнo

МИТ #3 - Не мога да следвам в Германия, защото успехът ми не е отличен

Изискванията за прием в Германия са реалистични и постижими от нашите кандидати.
Тенденцията е към засилен интерес към образованието в чужбина, в частност Германия. Това показва, че все повече деца се решават и се подготвят за този важен момент от живота им в един много по-ранен етап в училище , избирайки да изучават немски език. В Германия има изключително богат избор на специалности, като 90% от бакалавърските програми се изучават на немски език. Възможно е, в изискванията за кандидатстване на конкретния университет да е включен и допълнителен сертификат по английски език с определено ниво, но водещият сертификат си остава немският, като нивото му не трябва да бъде по-ниско от С1.

Друга причина за повишения интерес към тези държави е фактът, че ние като част от Европейския съюз ползваме привилегии при кандидатстването. Ако кандидат-студентът има сертификат за владеене на немски език с необходимото ниво, достатъчно за директен прием, то решаващ е средният успех на дипломата за завършено средно образование. Отличен успех се изисква само за специалностите „Медицина“ и „Психология“. За други желани специалности като „Бизнес администрация“, „Информатика“, „Архитектура“, както и инженерните специалности отличен успех не е необходим.

Рядкост за изпитите за пригодност, главно за специалностите, свързани с дизайн, актьорско майсторство и музика. Там отличен успех също не се изисква. Рядкост са и интервютата на място, както и академичните справи с определен успех и хорариум през годините или препоръките от учител. Това означава, че диплома с много добър среден успех и езиков сертификат за владеене на немски или английски език с необходимото ниво отварят вратите към водещи университети в Германия, независимо дали те са класически, технически или университети по приложни науки.
Положителна е тенденцията, че все повече деца започват подготовката си по немски език на сравнително ранен етап в училище , което означава, че тяхното желание и цел да продължат образованието си в Германия е направено и осмислено през ученическите години на 9. И 10.клас, а дори и по-рано.

В Германия всяка година се записват над 100 000 чуждестранни студенти, което се явява 10% от общия брой студенти в страната. България се нарежда на 5 място сред тях.
Тенденцията е все повече български студенти, завършвайки висшето си образование в Германия, да се завръщат и реализират успешно в България.

Искаш да кандидатстваш в Германия?

Поискай консултация, като попълниш формата:

Добави нов коментар