Блог » Полезнo

Програми на английски език в университети в Австрия

За да отговаряте на условията да учите висше образование на английски език в Австрия, трябва да сте завършили средно образование (или висше с бакалавърска степен за прием в магистърска програма) и да имате сертификат за владеене на езика на ниво C1. Приемат се следните езикови сертификати: IELTS 6.0/6.5 т. , CAE (A,B,C) u TOEFL 80 / 90 т.

Следващата важна стъпка е да изберете висше училище и програма. В образователния портал на Австрия studyinaustria.at можете да намерите информация за всички учебни програми в австрийските висши училища. Тъй като официалният език на обучение в Австрия е немският, бакалавърските програми, преподавани на английски език, са доста ограничен брой. Още по-малко са програмите, частично преподавани на английски. Повечето предлагани бакалавърски програми са в областите: туризъм и хотелиерство, бизнес, маркетинг, мениджмънт, английска филология и литература; има няколко инженерни програми и няколко по биотехнология. Магистърските програми са повече – освен в изброените по-горе области, има програми и по медии и комуникации, компютърни науки, архитектура, физика, екология и други. Бакалавърските програми в австрийските висши училища са с продължителност 3 или 3 ½ години, а магистърските са 2 години или 4 семестъра.
Най-високо в класацията е най-старият австрийски университет - Universität Wien. Той е и един от най-големите университети в Европа, с около 92 хил. студенти и 21 магистърски програми на английски език: Anglophone Literatures and Cultures; Banking and Finance; Botany; Communication Science; Computer Science; Drug Discovery and Development; East Asian Economy and Society; Ecology and Ecosystems; Economics; English Language and Linguistics; Environmental Sciences; Evolutionary Systems Biology; Health and Physical Activity; Mathematics; Media Informatics; Middle European interdisciplinary master’s programme in Cognitive Science; Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology; Philosophy and Economics; Physics of the Earth; Science-Technology-Society; Urban Studies.

За прием в програмите Anglophone Literatures and Cultures English, Banking and Finance, Economics и English Language and Linguistics се изисква ниво на владеене на английски език С1, а за всички останали програми необходимото ниво е В2 по Общоевропейската езикова рамка.

Следването в Universität Wien е безплатно, с административна семестриална талкса от 20,20 евро за гражданите на държави от ЕС. Условието е, обучението ви да приключи в рамките на определените семестри за бакалавърска и магистърска степен, като има и два семестъра гратис. За всеки просрочен семестър се заплаща допълнителна такса от 364 Евро.

Най-добрият технически университет е Technische Universität Wien. На своите около 30 хил. студенти той предлага програми в областта на инженерните и естествените науки. В него може да се изучават магистърски програми на английски като: Building Science and Technology; Biomedical Engineering; Technical Mathematics; Cartography; Business Informatics.

Друг престижен университет е Universität Graz - вторият най-стар университет в страната. В него учат около 32 хил. студенти в почти всички основни академични области. Там можете да изучавате на английски език магистърски програми като Biotechnology; South-Eastern European Studies; English and American Studies (има и бакалавърска програма, 6 семестъра); Advanced Materials Science; Mathematics; International Master in Cultural Sociology; Industrial Ecology; както и докторски програми като Law and Politics; Philosophy; Medical Sciences.

Бакалавърска програма English and American Studies може да се изучава в Universität Wien, Universität Graz и Universität Klagenfurt, където се предлага и програмата International Business and Economics.

Във Wirtschaftsuniversität Wien се предлага специалността Business and Economics изцяло на английски език. Приемат 240 студента и има много сериозен приемен изпит. Частният университет Modul University Vienna също разполага с няколко интересни бакалавърски програми като Event Management, Interactive Marketing, Entrepreneurship and Governance. Няколко бакалавърски програми в областта Бизнес и мениджмънт се предлагат в Webster Vienna Private University.
Австрия предлага отлични възможности за получаване на образователна степен от висше училище с обучение на английски език, като в държавните университети обучението на практика е безплатно, а разходите за живот са поносими.

Искаш да учиш в Австрия?

Ела на безплатна консултация

Добави нов коментар