Блог » Полезнo

Програми на английски език в университети в Германия

Като граждани на Европейския съюз, българските студенти в Германия получават достъп до една от най-престижните образователни системи, в държавата с една от най-добре развитите икономики в Европа. Освен това, немските университети са едни от най-старите в Европа, с дълбоки традиции в сферата на образованието и с огромни академични постижения. Безспорно, кандидат-студентите трябва да владеят немски език на високо ниво, за да бъдат приети в германските университети. Но това не е абсолютно задължително.

Шансовете да се намери обучение за бакалавърска степен изцяло на английски език от година на година нарастват.
Обикновено такива програми са в сферта на инженерните специалности, бизнес науки, информатика, международни отношения, бизнес-администрация и други. Що се отнася до магистърски програми изцяло на английски език, изборът е значително по-голям.
Предлагат се около 800 различни специалности на английски - от биология, био-медицински науки, екология, международни финанси до политически науки и психология.

Кандидатстването в желаната специалност и университет налага внимателно предварително проучване на изискванията за прием. Често от кандидата се очаква да представи освен сертификат за владеене на английски език, и допълнителен сертификат за владеене на немски език, макар и на по-ниско ниво.
Друга важна особеност са по-ранните срокове за кандидатстване, като за някои университети срокът може да бъде още през март или април. За креативни специалности, които изискват представяне на портфолио, процедурата за подбор на кандидатите може да приключи дори още по-рано – например през февруари на текущата година. Почти навсякъде се кандидатства по документи, така че средният успех от дипломата е от съществено значение.

Особеното при университетите в Германия е, че всеки от тях има сравнително автономна процедура и кандидатът трябва стриктно да спазва конкретните насоки относно попълването на формулярите, адресите за изпращане на комплекта документи, изискванията за заверки, превод и копия на документите.
Ако кандидатът се насочи към няколко университета, има реална опасност да се „загуби“ в педантичния, типично по немски, административен лабиринт. Тук именно на помощ могат да се притекат квалифицираните консултанти на ЕДЛАНТА, които всяка година успешно подготвят значилтелен брой кандидатури.

Искаш да кандидатстваш в Германия?

Поискай консултация, като попълниш формата:

Добави нов коментар