Блог » Събития

Изложение Европейско образование - есен 2017

Само на изложение Европейско образование представители на реномирани европейски унвиерситети, млади българи с опит и образование от чужбина и консултантите на ЕДЛАНТА ще ти помогнат да направиш своя информиран избор за успешна бъдеща кариера.

Не пропускай възможността:

  • да се срещнеш с представители на редица европейски университети
  • да посетиш специализираните щандове на ЕДЛАНТА за кандидатстване в Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Холандия и др.
  • да получиш безплатни консултации за избор на страна, специалност или университет
  • да участваш в безплатни презентации за кариерно ориентиране, писане на мотивационно есе, подготовка на портфолио и възможности за финансиране на образованието в чужбина
  • да поговориш с някой, който вече учи или е завършил в чужбина
  • да направиш своя информиран избор за бъдещото си образование и професионална реализация